Zdaniem Lewiatana należy poprawić efektywność i przejrzystość procedur związanych z zatrudnianiem cudzoziemców. Chodzi o wypracowanie efektywnych rozwiązań dotyczących legalizacji pobytu i pracy cudzoziemców z państw trzecich, przygotowanie i wdrożenie polityki migracyjnej oraz wsparcie integracji cudzoziemców o poszukiwanych kwalifikacjach.

Rozładować zatory w urzędach

Według ekspertów Konfederacji trzeba m.in. wydłużyć okres, na który rejestrowane są oświadczenia z 6 do 18 miesięcy, aby ograniczyć obciążenia administracyjne.  - Wydłużenie tego okres znacznie odciążyłoby powiatowe urzędy pracy, ale również wojewódzkie urzędy pracy rozpatrujące wnioski o zezwolenia na pracę. Zatory, z którymi obecnie spotykamy się w urzędach wojewódzkich paraliżują realizację zadań przedsiębiorców - podkreślono.

Konfederacja Lewiatan domaga się utrzymania i tworzenia miejsc pracy wysokiej jakości i wysoko wynagradzanych. Dlatego konieczne jest zachowanie górnego limitu podstawy składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe (tzw. limit trzydziestokrotności).

Lewiatan wnioskuje, aby zwiększyć mobilność pracowników, zwłaszcza tych wykwalifikowanych. - Dobrym rozwiązaniem byłoby rozszerzenie grupy osób uprawnionych do otrzymywania bonu na zasiedlenie o wszystkie osoby bezrobotne (bez względu na wiek), bierne zawodowo oraz reprezentujące zawody, w których jest nadwyżka pracowników w danym regionie, a na które jest popyt w innych częściach kraju - zaznaczono. - Proponujemy zwiększenie wartości bonu w przypadku zmiany miejsca zamieszkania powodującej przeprowadzkę całej rodziny - dodano.

 

Zmiany w świadczeniach

Konfederacja chce również ograniczenia dezaktywizacyjnego oddziaływania świadczeń społecznych. Chodzi o wprowadzenie mechanizmu wspierania zatrudnienia przez osoby korzystające ze świadczeń społecznych uzależnionych od dochodu poprzez stopniowe ich obniżanie w sytuacji uzyskiwania dochodów z pracy.

Pracodawcy postulują odejście od progów dochodowych uprawniających do świadczeń na rzecz systemu zmniejszania wsparcia socjalnego według zasady "50 groszy za złotówkę" - za każde 1 zł przekroczenia progu od świadczenia będzie odejmowane 50 gr, czyli tylko połowa kwoty przekroczenia. - Wpłynie to na ograniczenie rezygnacji z pracy lub zwiększy skłonność do jej podejmowania, szczególnie w przypadku pracy niskopłatnej - wskazano.

Konfederacja domaga się także wsparcia inwestowania w kapitał ludzki przedsiębiorstw. - Proponujemy utworzenie w zakładzie pracy Funduszu Podnoszenia Kompetencji i Kwalifikacji finansowanego z części składek płaconych na Fundusz Pracy oraz wkładu własnego pracodawcy - napisano.

 


Pracodawcy uważają, że należy dopasować podstawy programowe do potrzeb gospodarki. - Proponujemy organizowanie szkoleń dla nauczycieli i wykładowców, aby mogli przygotować kadry dla gospodarki 4.0 - zwrócono uwagę. Konfederacja wskazuje, że inwestorzy poszukują państw, gdzie jest stały dopływ wysoko wykwalifikowanych pracowników takich obszarach jak: automatyka, robotyka, sztuczna inteligencja, cyberbezpieczeństwo, czy BigData - dodano.

Czytaj też: Duże koszty życia w miastach napędzają pracę zdalną >>>