Uczenie się to nie tylko nabywanie nowych umiejętności, to również zmiana postaw. W naturę ludzką niejako wpisana jest ciągła potrzeba doskonalenia się, rozwijania swoich umiejętności, wyznaczania i osiągania nowych celów. Żyjemy dzisiaj w takim świecie, gdzie tak jak nigdy w historii o sukcesie decyduje ciągły rozwój - podnoszenie swoich kwalifikacji lub nabywanie nowych umiejętności w każdej możliwej dziedzinie.

Sentencja Benjamina Franklina przyświecała nam oraz naszym partnerom przy tworzeniu tej publikacji, poprzez którą chcemy dać możliwość i narzędzia do wyboru najlepszej szkoły językowej, najlepiej dopasowanego do naszych oczekiwań program MBA, studiów podyplomowych czy najciekawszego miejsca na konferencję czy wyjazd integracyjny. Odpowiemy na pytanie czym tak naprawdę jest dobre szkolenie i czym powinno się zakończyć? Jak wybrać firmę szkoleniową i dopasować jej ofertę do naszych potrzeb? Co nam daje MBA, a może lepsze dla nas byłyby studia podyplomowe? Kompendium Inwestycja w wiedzę przedstawia możliwości jakie oferuje rynek, aby wciąż poszerzać swoją wiedzę i nabywać nowe doświadczenia.

Zachęcamy do zapoznania się z najnowszymi trendami w tej dziedzinie >>>