W ostatnim kwartale 2019 roku tylko 35 proc. osób w wieku 15-24 lata było aktywnych zawodowo. Dla porównania – w grupie 25-29 lat ten współczynnik był ponad dwa razy większy i wynosił 83 proc. Okazuje się, że młodzi Polacy są mniej aktywni niż ich koledzy w innych krajach Unii Europejskiej. Według Eurostatu odsetek zatrudnienia osób w przedziale wiekowym 15-24 lata wynosi w Unii Europejskiej 42 proc., czyli jest o 7 pp. wyższy niż w Polsce.

Czytaj w LEX: Zerowy PIT dla młodych - zasady oraz wyliczenie wynagrodzenia dla umowy o pracę i umowy zlecenia >

- Kontynuację nauki jako powód bierności zawodowej wskazuje aż 9 na 10 osób w wieku 15-24 lata. To głównie uczniowie i studenci, najczęściej wspierani finansowo przez rodziców lub korzystający ze stypendiów naukowych, którzy traktują dobre wykształcenie jako konieczne do późniejszego sukcesu na rynku pracy. Okazuje się jednak, że takie myślenie może być pułapką. Wykształcenie jest co prawda istotne dla pracodawców, ale już od jakiegoś czasu zaczyna schodzić na drugi plan na rzecz doświadczenia zawodowego. Coraz częściej też firmy odchodzą od obowiązku okazywania dyplomu uczelni wyższych. Ważniejsza jest kreatywność, pasja i praktyczne umiejętności – mówi Krzysztof Inglot, prezes Personnel Service i ekspert ds. rynku pracy.

Czytaj w LEX: Czy osoba poniżej 26 lat zatrudniona przez pracodawcę na podstawie stażu absolwenckiego będzie zwolniona z podatku? >

 


Wakacyjne staże najlepsze do zdobywania doświadczenia

Wielu młodych ludzi zdaje sobie sprawę ze zmieniających się wymagań rynku pracy. Często już podczas studiów młodzi decydują się na zdobycie pierwszych doświadczeń zawodowych, np. w formie praktyk czy stażu. Zgodnie z raportem „Student w pracy 2019” opracowanym przez Polską Radę Biznesu, aż 82 proc. badanych studentów było chociaż raz zainteresowanych podjęciem stażu. Wśród największych motywacji wymieniali: zdobycie kwalifikacji zawodowych (43 proc.), ale także chęć zarobku (33 proc.) czy możliwość podjęcia pracy w wybranej firmie lub branży (29 proc.).

- Wakacje dla młodych osób są najbardziej dogodnym momentem na realizację stażu. Studenci mają ponad 3 miesiące, które mogą wykorzystać, aby zdobyć doświadczenie w interesującym ich zawodzie. Trzeba jednak przyznać, że wymagania finansowe młodych osób, już od jakiegoś czasu, są stosunkowo wysokie. A już na pewno młodzi nie chcą się podejmować bezpłatnych staży, choć epidemia koronawirusa może te oczekiwania nieco zmienić – analizuje Krzysztof Inglot.

 

Sprawdź również książkę: Prawo pracy. Rozporządzenia. Komentarz >>


Z badania Polskiej Rady Biznesu wynika, że trzy główne oczekiwania studentów wobec stażu to: wynagrodzenie (35 proc.), elastyczne godziny pracy (35 proc.) oraz szansa na zatrudnienie po ukończeniu stażu (33 proc.). Co trzeci student chce zarabiać na stażu między 2001 a 3000 zł netto, podobnie co trzeci z nich liczy na zarobki w przedziale 3001-4000 zł netto. W kwestii swoich obowiązków w ramach stażu, 24 proc. studentów jest zdania, że zakres zadań powinien być ciekawy, a zakres odpowiedzialności jasno określony. Co ważne, studenci oczekują sprawdzenia samych siebie w branży, która ich interesuje oraz nabycia nowych umiejętności w tym zakresie. Młodzi ankietowani zwracali uwagę także na znaczenie innych kwestii, np. ludzi, z którymi mieliby pracować oraz dobrej atmosfery w firmie.

Czytaj w LEX: Ochrona zdrowia pracowników młodocianych >