Czy istnieją prawne przeszkody do przyznania pomocy socjalnej pracownikowi poprzez wydanie tzw. paczki mikołajowej dla dziecka, jeżeli małżonek pracownika zatrudniony w innym zakładzie, otrzymał taką paczkę ze swojego zakładu pracy na to samo dziecko? Czy w razie zatrudnienia obojga małżonków w jednym zakładzie pracy należy wydać paczkę dla dziecka tylko jednemu czy oboje są uprawnieni?
Regulamin gospodarowania ZFŚŚ nie reguluje tej kwestii.

Fakt otrzymania przez małżonka pracownika paczki świątecznej na dziecko w innym zakładzie pracy nie stanowi przeszkody do wydania analogicznej paczki pracownikowi. Pracodawcy nie powinno wręcz interesować, czy i ewentualnie co otrzymał małżonek pracownika w swoim zakładzie pracy.


W przypadku zaś, gdy oboje małżonkowie zatrudnieni są w tym samym zakładzie pracy, należy - zdaniem autora odpowiedzi - przekazać tylko jedną paczkę świąteczną dla dziecka. Zgodnie bowiem z art. 8 ust. 1 ustawy z dnia 4 marca 1994 r. o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych (tekst jedn.: Dz. U. z 1996 r. Nr 70, poz. 335 z późn. zm.) przyznawanie ulgowych usług i świadczeń oraz wysokość dopłat z funduszu uzależnia się od sytuacji życiowej, rodzinnej i materialnej osoby uprawnionej do korzystania z funduszu. Powoduje to, że - przy braku stosownych zapisów w regulaminie ZFŚS - skoro paczki przyznawane są dla dziecka, to fakt, iż oboje rodziców pracuje w tej samej firmie nie powoduje konieczności przekazania dwóch paczek. Paczka przyznawana jest bowiem nie "na rodzica", a "na dziecko".