Chodzi o obwieszczenia, jakie 17 listopada 2020 r. podpisała Marlena Maląg, minister rodziny i polityki społecznej. Mianowicie:

  • obwieszczenie w sprawie wysokości kwoty wpłat dokonywanych na indywidualne konto emerytalne w roku 2021 (Mon. Pol. z 2020 r. poz. 1057),
  • obwieszczenie w sprawie wysokości kwoty odpowiadającej sumie składek dodatkowych wniesionych przez uczestnika do jednego pracowniczego programu emerytalnego w roku 2021 (Mon. Pol. z 2020 r. poz. 1058)
  • obwieszczenie w sprawie wysokości kwoty wpłat na indywidualne konto zabezpieczenia emerytalnego w roku 2021 (Mon. Pol. z 2020 r. poz. 1059).


Zgodnie z ustawą z 20 kwietnia 2004 r. o indywidualnych kontach emerytalnych oraz indywidualnych kontach zabezpieczenia emerytalnego, wpłaty dokonywane na IKE w danym roku kalendarzowym nie mogą przekroczyć kwoty odpowiadającej trzykrotności przeciętnego (prognozowanego) wynagrodzenia miesięcznego w gospodarce narodowej na dany rok.
Adekwatnie wpłaty dokonywane na IKZE nie mogą przekroczyć 1,2-krotności wspomnianej kwoty. Ponadto, pojawia się nowa kategoria limitów IKZE dla osób prowadzących pozarolniczą działalność - będą wyższe i wyniosą 1.8-krotności,  a nie 1.2-krotności, jak w przypadku zwykłego IKZE. W przypadku PPE limit zgodnie z ustawą z dnia 20 kwietnia 2004 roku o pracowniczych programach emerytalnych wynosi 4.5-krotność przeciętnego (prognozowanego) wynagrodzenia miesięcznego w gospodarce narodowej na dany rok.

 

Sprawdź również książkę: Emerytury i renty w praktyce >>


Jakie będą limity w przyszłym roku

Wysokość limitów wpłat w 2021 r.:

  • na indywidualne konto zabezpieczenia emerytalnego „zwykłe IKZE”(IKZE) wyniesie 6.310,80 zł.
  • na indywidualne konto zabezpieczenia emerytalnego osoby, która prowadzi pozarolniczą działalność(IKZE) wyniesie 9.466,20 zł.
  • na indywidualne konto emerytalne (IKE) wyniesie 15.777 zł.
  • odpowiadająca sumie składek dodatkowych wniesionych przez uczestnika do jednego programu (PPE) wyniesie 23.665,50 zł.

 

Jak możemy zauważyć, w ciągu ostatnich lat limity kwot możliwych do wpłacenia na IKE, IKZE i PPE są coraz wyższe, co jest powiązane z wciąż rosnącym przeciętnym wynagrodzeniem w gospodarce narodowej, co stanowi podstawę do wyliczenia corocznych limitów (w 2020 r. wynosiło ono 5227 zł, a w  2021 r. ma wynieść 5259 zł). Oznacza to, że limit kwot, jakie uczestnicy będą mogli wpłacić w przyszłym roku oszczędzając na swoją emeryturę wzrośnie o 96 zł w przypadku IKE, 38 zł w przypadku IKZE i 144 zł w przypadku PPE.

Ponadto, ustawodawca wprowadził nową kategorie uczestników IKZE z większym limitem (1.8-krotności), co jest odpowiedzią na wprowadzone od 2021 roku dla wszystkich pracodawców PPK i jednoczesny brak możliwości utworzenia PPK dla osób, które prowadzą pozarolniczą działalność. Jest to pewien ukłon w stronę osób, które nie mogą utworzyć PPK, warto jednak się zastanowić, czy takie osoby rzeczywiście oczekują zwiększenia limitu, szczególnie w czasach kryzysu, gdzie większość z nich częściej spotyka się z problemami finansowymi. Państwo powinno przygotować dla nich ofertę podobną do takiej w której oszczędzają pracownicy na etacie (wprost z zasileniami ze środków publicznych a nie jako ulga podatkowa). Co więcej, fakt zwiększenia limitów na IKZE dla osób prowadzących działalność pozarolniczą nie jest reklamowany. Warto rozpocząć debatę emerytalną, w której ważnym punktem powinna być dyskusja na temat przyszłości emerytalnej takich osób.

Autor jest prawnikiem z kancelarii Wojewódka i Wspólnicy, ekspertem Instytutu Emerytalnego Sp. z o.o.