8 października br. w Warszawie odbył się I Kongres Służby BHP w Polsce zorganizowany przez Ogólnopolskie Stowarzyszenie Pracowników Służby BHP. Tematem spotkania była „Służba BHP w XXI w.”

Liczni prelegenci w swoich wystąpieniach postulowali m.in. utworzenie jednolitego systemu ochrony pracy, zmianę przepisów dotyczących służby bhp oraz podjęcie działań mających na celu poprawę jej społecznego wizerunku. Jak argumentowano, „służby bhp są strukturą najważniejszą w funkcjonujących przedsiębiorstwach, tym bardziej, że rozwój techniczny pociąga za sobą nowe zagrożenia, które wymagają specjalistycznej wiedzy”. Zwracano uwagę na potrzebę wydłużeni czasu pracy w celu uzyskania tytułu specjalisty do lat 5, zaś głównego specjalisty – do 10. Mówiono ponadto o konieczności utworzenia samorządów zawodowych, np. ogólnopolskiej izby służby bhp.

Uczestnicy sesji plenarnej Kongresu mieli okazję zapoznać się z historią służby bhp w Polsce, jej obecnym funkcjonowaniem w ramach standardów Unii Europejskiej oraz wymaganiami prawnymi w zakresie zadań służby bhp.

Źródło: www.pip.gov.pl, 13 października 2010 r.