Według raportu GUS do 2050 r. na 10 pracujących Polaków będzie przypadać 52 emerytów.

Autorzy raportu na podstawie istniejących trendów demograficznych stworzyli kilka wariantów zmian, jednak pewne jest, że grozi nam dalszy spadek dzietności. Umieralność również będzie spadać, podobnie jak w krajach Europy zachodniej. Tym samym podczas gdy będzie rodzić się mniej dzieci, mniej osób będzie umierać. W 2013 r. w wieku przedprodukcyjnym (0-17 lat) było w naszym kraju 6995 tys. osób. W produkcyjnym mobilnym (18-44) 15.338 tys. W wieku poprodukcyjnym 7078 tys., a w wieku poprodukcyjnym "ruchomym" kolejne 6952 tys. Do 2050 roku w wieku przedprodukcyjnym ma być mniej niż 5000 tys. osób, a w wieku produkcyjnym 9331 tys. osób, podczas gdy liczba Polaków w wieku poprodukcyjnym sięgnie 12.404 tys. osób, oraz 9939 tys. osób w wieku poprodukcyjnym ruchomym. Takie same tendencje czekają grupę 18-44 lat. Do 2050 roku populacja ta spadnie o 6 milionów osób, w tym 4,1 w miastach. Jeżeli wiek emerytalny nadal będzie wynosić 67 lat, za 36 lat w Polsce będzie 10 milionów emerytów. Z prognozy wynika, że 10 pracujących osób musiałoby zarobić na emeryturę 52 seniorów.

Źródło: www.solidarnosc.org.pl, stan z dnia 27 listopada 2014 r.