Podczas 3-dniowego XIV Dolnośląskiego Forum Gospodarczego i Politycznego w Krzyżowej goście poruszą problemy m.in. sytuacji gospodarczej w związku ze światowym kryzysem, nową perspektywą finansową UE i wpływem tych czynników na rozwój Dolnego Śląska.

Minister sprawiedliwości otwierając forum mówił o deregulacji zawodów. „Jeśli szukamy przyczyn tak dużego bezrobocia wśród młodych, to jedną z głównych i podstawowych jest fakt, iż pod względem zawodów regulowanych zajmujemy – niestety - pierwsze niechlubne miejsce w UE. Mamy takich zawodów 369 według komisji UE. A ja odkryłem co najmniej kilkanaście kolejnych takich zawodów” - mówił minister. Dodał, że średnia unijna to 153 zawody regulowane. Są kraje – według Gowina - gdzie tych zawodów jest mniej niż 100.

Gowin wyjaśnił, że rząd podjął już działania w tej materii. Do Sejmu trafił projekt ustawy deregulacyjnej otwierający dostęp do 50 zawodów regulowanych, powołano też nadzwyczajną komisję deregulacyjną. „Po konsultacjach społecznych jest już druga ustawa deregulacyjna, szersza, otwierająca dostęp do kolejnych 91 zawodów. Chodzi o dwie grupy: budowlaną i finansową. (...) Trwają prace nad trzecim projektem, który zostanie przedstawiony do konsultacji społecznych, który będzie zawierał propozycję otwarcia dostępu do kolejnych 100-150 zawodów” - mówił Gowin.

Na zakończenie pierwszego dnia forum marszałek woj. dolnośląskiego zaprezentował projekt Strategii Rozwoju Województwa „Przyszłość Dolnego Śląska w europejskiej i globalnej perspektywie”.

Podczas drugiego dnia forum omawiane będą odnawialne źródła energii, wymiar kryzysu europejskiego oraz ekonomia kobiet. Dodatkowo w piątek zostaną ogłoszeni laureaci Dolnośląskich Certyfikatów Gospodarczych i Dolnośląskiej Nagrody Gospodarczej, którą honoruje się dolnośląskie przedsiębiorstwa za ich wkład w rozwój i promocję regionu. Zostanie także wręczona Polsko–Niemiecka Nagroda Gospodarcza za szczególne zasługi w rozwoju polsko-niemieckiej współpracy.

Z kolei w sobotę odbędzie się debata nad przyszłością Dolnego Śląska z udziałem radnych Sejmiku Województwa Dolnośląskiego, zatytułowana: „Dolny Śląsk 2030. Lista indykatywna”. Po debacie odbędzie się uroczyste otwarcie Centrum Edukacji Ekologicznej „Dom Ogrodnika” Fundacji „Krzyżowa”.

Fundacja „Krzyżowa” dla Porozumienia Europejskiego to niezależna organizacja, której celem jest wspieranie pokojowego oraz tolerancyjnego współistnienia narodów, grup społecznych oraz jednostek w Europie. Siedzibą Fundacji jest kompleks pałacowy w Krzyżowej na Dolnym Śląsku, niegdyś majątek rodziny von Moltke. W czasach nazizmu działała tu grupa opozycyjna „Krąg z Krzyżowej“. W 1989 r. odbyła się w Krzyżowej historyczna „Msza Pojednania” z udziałem premiera Tadeusza Mazowieckiego i kanclerza Niemiec Helmuta Kohla.