Podczas recesji działanie według zasad lean było świętością dla większości dyrektorów finansowych. Obecnie 85% z nich skupia się głównie na kontroli kosztów. Jednak duży odsetek CFO kładzie naciska na inny, bardziej biznesowy cel. 72% badanych skupia się na tym, jak powiększyć udziały swojej firmy w rynku i jak przechytrzyć konkurencję. 63% CFO uważa, że należy przyjrzeć się kosztom rekrutacji i retencji, i nadać temu zadaniu wysoki priorytet.

Więcej: www.hrreporter.com/articleview/17734-people-losing-faith-in-economic-miracle