Od czego zacząć?

1. Ustalenie, czy zakład pracy jeszcze istnieje

Jeżeli nie istnieje, to na podstawie zachowanych dokumentów należy ustalić jego dokładną nazwę oraz adres, a także, w jakich strukturach organizacyjnych był umieszczony, a następnie szukać pomocy w różnych instytucjach i archiwach.

2. Odnalezienie następcy prawnego lub organu założycielskiego

Jeżeli zlikwidowanym zakładem pracy było przedsiębiorstwo państwowe, to jego dokumentację osobowo-płacową powinien przejąć następca prawny lub organ założycielski, albo organ nadrzędny pracodawcy. W przypadku braku następcy prawnego należy zwrócić się do organu założycielskiego albo organu nadrzędnego swojego byłego pracodawcy. Najczęściej byli nimi wojewoda lub właściwy minister, którzy mają obowiązek prawny przejmowania, zabezpieczania i udostępniania dokumentacji pracowniczej po zlikwidowanych lub zniesionych państwowych jednostkach organizacyjnych.

[-DOKUMENT_HTML-]

3. Poszukiwania dawnego pracodawcy

Firmy prywatne mają obowiązek zabezpieczenia dokumentacji pracowniczej i innej dokumentacji niearchiwalnej we własnym zakresie. Niekiedy dokumentację pracowniczą przechowują byli właściciele danej firmy. Pewne wskazówki dotyczące miejsc jej przechowywania można uzyskać za pośrednictwem wydziałów rejestrowych właściwych terytorialnie sądów lub urzędów administracji terenowej. Niektóre z przedsiębiorstw przekazują dokumentację do dalszego, przechowywania firmom zajmującym się przechowalnictwem akt np. do Archiwum Dokumentacji Osobowej i Płacowej w Milanówku, które od października 2013 r. jest oddziałem Archiwum Państwowego w Warszawie. W archiwum tym - pod numerem telefonu (22) 635 68 22 - działa punkt konsultacyjno-informacyjny. Jego adres to: https://ewidencja.apdop.gov.pl/miejsca.php

Źródło: Rzeczpospolita