FZZ: rząd chce zmian w umowach terminowych
\

W najbliższym czasie rząd zajmie się projektem nowelizacji kodeksu pracy w części dotyczącej zasad zatrudniania na czas określony. Wynika to z planu prac legislacyjnych Rady Ministrów.

W propozycjach chodzi o zbliżenie zasad zatrudnienia na podstawie umów terminowych i bezterminowych, w tym o zbliżenie okresów wypowiedzenia.

Propozycje związków zawodowych i pracodawców w tym zakresie istotnie różnią się od siebie. Związki chcą, by maksymalny okres zatrudnienia na podstawie umowy, zapisany w kodeksie pracy, wynosił 18 miesięcy, i mógł być wydłużony do 30 miesięcy w układzie zbiorowym pracy lub regulaminach uzgodnionych ze związkami zawodowymi. Natomiast pracodawcy proponują, by maksymalny okres trwania umowy na czas określony wynosił 48 miesięcy.

Projektowane zmiany w kodeksie mają również dotyczyć np. zwolnienia pracownika ze świadczenia pracy. Obecnie kwestia ta nie jest uregulowana prawnie. Tymczasem pracodawcy coraz częściej, po zwolnieniu pracownika, nie chcą go już widzieć w firmie i proponują mu zwolnienie z obowiązku świadczenia pracy. Po zmianach, miałoby to być oficjalnie dopuszczalne.

Nowe przepisy miałyby wejść w życie w 2015 r.

Źródło: www.fzz.org.pl, stan z dnia 14 sierpnia 2014 r.

Data publikacji: 14 sierpnia 2014 r.