Raport „Freelancerzy w Polsce 2019” został przygotowany w oparciu o badanie przeprowadzone metodą CAWI, w którym wzięło udział 1224 freelancerów w pierwszym kwartale br. Najliczniejszą grupę respondentów stanowią osoby między 25 a 34 rokiem życia, pochodzące z dużych i średnich miast. Badanie dotyczące globalnego freelancingu zostało przeprowadzone na zlecenie Payoneer, na grupie ponad 21 tysiącach freelancerów, zamieszkujących 170 krajów.

 


Przybywa wolnych strzelców

W raporcie zwrócono uwagę, że wolnych strzelców nad Wisłą przybywa z roku na rok. - Tylko w tym roku ich liczba zwiększy się o 10 proc. do poziomu 220 tysięcy osób w obszarze elektronicznych usług dla biznesu i o 12,5 proc. do poziomu 450 tysięcy pracujących we wszystkich branżach – mówi Przemysław Głośny, prezes zarządu Useme.eu.

– Z naszych analiz wynika, że wartość rynku freelancingu w Polsce wzrośnie w tym roku o 17,5 proc., uzyskując tym samym znakomity wynik na poziomie 9,4 mld zł. Na tą wartość składają się m.in. 6,9 mld zł od osób utrzymujących się tylko z tej formy zarobkowania i 2,5 mld zł od dorabiających do umów o prace, na zlecenia i uczących się – dodaje.

Czytaj w LEX: Samozatrudnienie - alternatywa dla stosunku pracy >

Freelancer i jego czas pracy

Z badań globalnych wynika także, że czterech z pięciu freelancerów zazwyczaj pracuje nad jednym do trzech projektów realizowanych jednocześnie. Około połowa freelancerów pracuje od 30 do 50 godzin tygodniowo. Co piąty (22 proc.) poświecą 20 godzin lub mniej, a 10 proc. freelancing zajmuje ponad 60 godzin w tygodniu. Specjaliści ds. finansów, zarządzania i HR pracują najwięcej - średnio 39 godzin, podczas gdy wolni strzelcy związani z usługami prawnymi poświęcają najmniej, tj. średnio 33,6 h tygodniowo.

Aż dwóm trzecim wolnych strzelców pracujących na świecie (68 proc.), zależy najbardziej na wyższych zarobkach. Ponad połowa respondentów (52 proc.) chciałaby także zwiększyć liczbę metod wyszukiwania i pozyskiwania klientów, a 1/3 badanych (34 proc.) na pracy z większą liczbą międzynarodowych klientów oraz wyższych stawkach godzinowych.

Czytaj w LEX: Samozatrudnienie – ryzyka fiskalne związane z samozatrudnieniem >

Z badań globalnych wynika także, że czterech z pięciu freelancerów zazwyczaj pracuje nad jednym do trzech projektów realizowanych jednocześnie. Około połowa freelancerów pracuje od 30 do 50 godzin tygodniowo. Co piąty (22 proc.) poświecą 20 godzin lub mniej, a 10 proc. freelancing zajmuje ponad 60 godzin w tygodniu. Specjaliści ds. finansów, zarządzania i HR pracują najwięcej - średnio 39 godzin, podczas gdy wolni strzelcy związani z usługami prawnymi poświęcają najmniej, tj. średnio 33,6 h tygodniowo.

Czytaj w LEX: Samozatrudnienie - współpraca ze zleceniobiorcą, wymogi BHP >

W porównaniu do zagranicznych freelancerów, ich polscy koledzy pracują więcej, prowadząc większą liczbę projektów. W Polsce jedynie 1/3 freelancerów (35,9 proc.) pracuje jednocześnie nad jednym do trzech zleceń. 22,3 proc. badanych koncentruje się na 4-5 projektów w tym samym czasie, 13,6 proc. na 6-10, a 14,5 proc. kooperuje jednocześnie z ponad 10 klientami lub więcej.

 

Problem z płatnościami

Z badań przeprowadzonych przez Useme.eu wynika, że ponad połowa respondentów (54,2 proc.) ma trudności z otrzymywaniem terminowych zapłat za swoją pracę. Dla 4,4 proc. freelancerów opóźnione przelewy zdarzają się często, dla 14,2 proc. od czasu do czasu, a dla 35,6 proc. rzadko.

Czytaj w LEX: Ustalenie istnienia stosunku pracy - uprawnienia Państwowej Inspekcji Pracy >

Dla 44 proc. problem z płatnościami w ogóle nie występuje w 2019 r. Porównując zatem dane z badań Useme.eu z bieżącego i ubiegłego roku, gdzie taką odpowiedz wskazało 39 proc., należy uznać ze sytuacja w zakresie terminowego regulowania zobowiązań wobec wolnych strzelców uległa poprawie na polskim rynku.