Pracodawcy, którzy zatrudniają osoby uprawnione do emerytur pomostowych, dopiero za rok muszą przesłać do ZUS ich wykaz.
Od stycznia tego roku firmy, które zatrudniają osoby wykonujące prace w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze, muszą za nie opłacać składki w wysokości 1,5% podstawy wymiaru do Funduszu Emerytur Pomostowych (FEP). Mają też obowiązek prowadzenia ich ewidencji i zgłoszenia jej do ZUS. Przepisy ustawy nie precyzjuą jednak, czy ten termin mija dzisiaj, czy do końca marca 2011 r. Centrala ZUS przygotowała w tej sprawie wyjaśnienie. Zakład potwierdza, że pracodawcy mają obowiązek przekazać do ZUS formularz ZUS ZSWA będący zgłoszeniem lub korektą danych o pracy w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze. Termin tego zgłoszenia upływa 31 marca danego roku za poprzedni rok kalendarzowy. Pierwsze zgłoszenia firmy będą musiały jednak przekazać do końca marca 2011 r.– Trudno zrozumieć tak długi termin przekazywania zgłoszeń. Tym bardziej, że co miesiąc przekazujemy do ZUS bieżące raporty dotyczące wysokości opłacanych składek – mówi Violetta Koziobrodzka, zastępca kierownika Działu Kadr i Szkolenia Zawodowego Kopalni Węgla Brunatnego Turów.
Źródło: Dziennik Gazeta Prawna, Bożena Wiktorowska, 31 marca 2010 r.