Zdaniem Business Centre Club, osłabienie aktywności zawodowej jest widoczne w szczególności w zderzeniu z niską dzietnością (wskaźnik poniżej 1.3 przy zastępowalności pokoleń na poziomie 2.1). Wskaźnik pokrycia wypłat z funduszu emerytalnego w Funduszu Ubezpieczeń Społecznych składkami w ostatnich trzech latach (2018-2020), spadł z 71,3 proc. do 63,7 proc., reszta jest pokrywana z budżetu państwa. Obecnie, przy wzroście liczby emerytów o 200 tys. osób, jednocześnie ubyło 200 tys. osób w wieku produkcyjnym. Mniej pracujących i więcej świadczeniobiorców, są czynnikami napędzającymi kolejne wydatki na emerytury i renty.

- Dostępne dane wskazują, że okres przeżycia na emeryturze może sięgać 20-25 lat. Oznacza to, iż w przypadku niskiego wskaźnika aktywności zawodowej, dopłaty do FUS osiągną skalę ograniczającą możliwości rozwoju państwa. Granica kryzysu finansów emerytalnych ostatnio bardzo się przybliżyła – podkreśla dr Wojciech Nagel, członek Rady Nadzorczej ZUS, ekspert BCC ds. ubezpieczeń społecznych i pracy w piśmie, jakie BCC skierował do Jarosława Gowina, wicepremiera, ministra rozwoju, pracy i technologii.

Czytaj również: Budżet 2021. Rząd chce sfinansować z podatków ponad 80 mld zł świadczeń>>

Jak dłużej zatrzymać Polaków na rynku pracy?

Jak przypominają przedsiębiorcy, w 2017 r. Ministerstwo Rozwoju wystąpiło z inicjatywą, której istotą było premiowanie obywateli decydujących się na pozostanie na rynku pracy po uzyskaniu uprawnień emerytalnych. Wedle dostępnych analiz, kontynuacja pracy przez kolejny rok zamiast przejścia na emeryturę, może powiększyć przyszłe świadczenie o blisko 8 proc. miesięcznie. Założenia tej inicjatywy zawierały zachęty finansowe związane z pozostaniem na rynku pracy dłuższym o rok lub 2 lata.

- Kurcząca się liczba osób pracujących oraz ich spadająca relacja do rosnącej populacji emerytów i rencistów, czynią podobne projekty niezwykle istotnymi do opracowania i wdrożenia. Rozwiązań proaktywizacyjnych może być więcej, zarówno w sferze podatkowej, jak i związanej z promocją zdrowego stylu życia – podkreśla BCC i deklaruje wsparcie dla rekomendowanych działań w omawianej sferze poprzez ewentualne  włączenie się w prace projektowe, wkład merytoryczny oraz udział ekspertów.