Krok: ustalenie zasad gospodarowania odzieżą roboczą
Jednym z najistotniejszych obowiązków pracodawcy związanych z bhp jest ustalenie rodzajów środków ochrony indywidualnej oraz odzieży i obuwia roboczego, a także przewidywane okresy użytkowania odzieży i obuwia roboczego.

Krok: dostarczenie pracownikowi odzieży roboczej
Przepisy bhp obligują pracodawcę do nieodpłatnego dostarczenia pracownikowi środków ochrony indywidualnej zabezpieczających przed działaniem niebezpiecznych i szkodliwych dla zdrowia czynników występujących w środowisku pracy, a także odzieży i obuwia roboczego, jeżeli odzież własna pracownika może ulec zniszczeniu lub znacznemu zabrudzeniu, a także ze względu na wymagania technologiczne, sanitarne lub bezpieczeństwa i higieny pracy.

Krok: zapewnienie prania odzieży

Krok: czy odzież została skażona chemicznie, biologicznie lub środkami promieniotwórczymi?

Chcesz dowiedzieć się więcej?
Skorzystaj z LEX Navigator Procedury BHP - to praktyczny przewodnik po procedurach, określających wymagania z zakresu bezpieczeństwa pracy, jakie należy spełnić, przygotowując oraz prowadząc prace na każdym stanowisku pracy.