Bank PKO BP będzie mógł uwierzytelnić każdego swojego klienta, który zechce zarejestrować profil na Platformie Usług Elektronicznych - poinformował Zakład Ubezpieczeń Społecznych.

- To dla nas niezwykle istotne, że duża grupa klientów będzie mogła uzyskać dostęp do naszych e-usług za pośrednictwem swojego banku - stwierdził, podpisując porozumienie o współpracy Radosław Stępień, wiceprezes Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.

Zgodnie z zawartym 8 marca porozumieniem PKO BP za pośrednictwem swojego serwisu bankowości elektronicznej będzie przekazywał do Zakładu dane klientów, którzy zechcą zarejestrować profil na Platformie Usług Elektronicznych, a które to dane są niezbędne do uwierzytelnienia danej osoby w ZUS. Obie instytucje gwarantują przy tym pełne bezpieczeństwo procesu wymiany danych, a tym samym pełne bezpieczeństwo samych danych osobowych.

Zawarte porozumienie ma związek z realizacją programu "500+" i możliwością składania wniosków o wypłatę świadczenia wychowawczego za pośrednictwem Platformy Usług Elektronicznych ZUS. Już od 1 kwietnia każda osoba posiadająca swój profil na PUE będzie mogła złożyć elektroniczny wniosek o "500+".

Jednocześnie Zakład Ubezpieczeń Społecznych zadeklarował, że jest otwarty na współpracę przy rejestrowaniu profili PUE z innymi chętnymi bankami.

Źródło: www.zus.pl, stan z dnia 10 marca 2016 r.