5 lutego - upływa termin zapłaty składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne, Fundusz Pracy oraz Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych opłacanej przez jednostki budżetowe i samorządowe zakłady budżetowe.

Więcej informacji na temat ważnych terminów kadrowych >>>