Najpierw Państwowa Inspekcja Pracy będzie weryfikowała wnioski o egzekucję kar nałożonych na polskich pracodawców przez zagraniczne instytucje za naruszenie przepisów o delegowaniu. Dopiero potem trafią one do naczelnika urzędu skarbowego, który ściągnie należne sankcje. Taką zmianę wprowadziło Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej do projektu ustawy o delegowaniu pracowników w ramach świadczenia usług. Ma wejść w życie 1 czerwca 2016 r. Na takie rozwiązanie nie ma jednak zgody PIP.

Autor: Urszula Mirowska-Łoskot

Więcej w "Dzienniku Gazecie Prawnej">>>