Kodeks pracy nakazuje

Zgodnie z art. 130 § 2 kodeksu pracy każde święto występujące w okresie rozliczeniowym i przypadające w innym dniu niż niedziela obniża wymiar czasu pracy o 8 godzin. Powyższa regulacja jest dla pracowników podstawą do uzyskania dodatkowego dnia wolnego w przypadku, gdy w danym roku święto przypada w sobotę. W 2015 r. występują dwa takie święta.

Pierwsze przypada na dzień 15 sierpnia, czyli  Święto Wniebowzięcia Maryi Panny i Matki Boskiej Zielnej, drugie to Boże Narodzenie, czyli 26 grudnia - Wskazana zasada obowiązuje od 8 października 2012 r. i jest skutkiem wyroku Trybunału Konstytucyjnego z 2 października 2012 r., sygn. akt K 27/11. Należy pamiętać, że dzień wolny od pracy powinien być wyznaczony do końca okresu rozliczeniowego, w którym to święto przypadło. Może on zatem poprzedzać dzień świąteczny, bądź następować po nim.

Czytaj: Dzień wolny za święto wypadające w sobotę można oddać wcześniej

Kiedy oddać dzień wolny?

Zasadniczo, termin dodatkowego dnia wolnego dla pracowników powinien wyznaczyć pracodawca, tak samo jak ustala on harmonogram pracy. Warto jednak wspomnieć, że przełożony nie ma obowiązku ustalać tego terminu ze swoją załogą. Nie musi być to także ten sam dzień dla wszystkich zatrudnionych w  firmie. Taki stan rzeczy jest ułatwieniem dla pracowników, którzy nie muszą martwić się np. o składanie wniosków o udzielenie dnia wolnego w zamian za święto przypadające sobotę.

Pracodawca, który nie chce narzucać terminu dnia wolnego moze przychlić się do propozycji pracowników. Należy pamiętać, że powinni oni każdorazowo uzgodnić powyższe ze swoim przełożonym. 

Dowiedz się więcej z książki
Czas pracy
  • rzetelna i aktualna wiedza
  • darmowa wysyłka od 50 zł


Pamiętaj!

Prawo do skorzystania z dodatkowego dnia wolnego nie dotyczy wszystkich pracowników. Jeśli w firmie zgodnie z rozkładem sobota nie jest dniem wolnym, przyznanie dodatkowego wolnego będzie zależało od tego, czy w danym okresie rozliczeniowym, pracownicy przekroczą ustalony na ten okres wymiar czasu pracy.