Skarga dotyczy niekorzystnej dla Polski dyrektywy w sprawie delegowania pracowników. Ministrowie państw UE, odpowiedzialni za sprawy społeczne, zatwierdzili jej ostateczny tekst 21 czerwca br. Przeciwko głosowały Polska i Węgry. Od głosu wstrzymały się Łotwa, Litwa, Chorwacja i Wielka Brytania. Dyrektywa ma wejść w życie w 2020 roku.

Polska i Węgry przeciw zmianom

Zmieniona dyrektywa 96/71/EC ogranicza  okres delegowania pracowników do 12 miesięcy z możliwością przedłużenia o sześć miesięcy na podstawie "uzasadnionej notyfikacji" przedstawionej przez przedsiębiorcę władzom państwa przyjmującego. Dlatego jest krytykowana przez polskie firmy i nie została poparta przez nasz rząd.

Tuż po przyjęciu dyrektywy Polska i Węgry podkreślały we wspólnym oświadczeniu, że zmiana dyrektywy w nieuzasadniony i nieproporcjonalny sposób ograniczy swobodę świadczenia usług.

 


Warszawę i Budapeszt niepokoi też niepewność prawna niektórych przepisów. Obie stolice wskazały, że dyrektywa dotknie szczególnie małe i średnie przedsiębiorstwa. Oba kraje są zdania, że dwuletni okres przejściowy to za mało czasu na dostosowanie się do nowych zasad, w szczególności dla małych i średnich firm.

Czytaj też: Już za 2 lata ważne zmiany w delegowaniu pracowników >

Nowe regulacje to wyższe koszty dla polskich firm

Uchwalone przepisy przewidują, że po okresie delegowania pracownik będzie objęty prawem kraju przyjmującego. Dla polskich przedsiębiorców wysyłających pracowników do krajów zachodnich będzie to oznaczało wyższe koszty. Obecne przepisy wymagają bowiem, by pracownik delegowany otrzymywał przynajmniej pensję minimalną kraju przyjmującego, ale wszystkie składki socjalne odprowadzał w państwie, które go wysyła. Zmiany przepisów w tej sprawie przewidują wypłatę wynagrodzenia na takich samych zasadach, jak w przypadku pracownika lokalnego.

Więcej przydatnych materiałów znajdziesz w SIP LEX:

Podstawa wymiaru składek dla pracowników delegowanych >

Procedura: Delegowanie do pracy w kilku państwach >

Delegowanie pracownika a zagraniczna podróż służbowa >

Oddelegowanie pracowników za granicę >