W ciągu ostatnich 5 lat liczba osób, które spędzają ponad 2 godziny w podróży do i z pracy, wzrosła aż o 31% - podaje brytyjska organizacja Office for National Statistics.

Już w 2015 roku badania dowodziły, że pracownicy spędzają 10 godzin więcej, podróżując do i z pracy niż w roku 2010, natomiast w 2016 roku czas ten wydłużył się o dodatkowe 3 minuty. Wygląda na to, że już 1 na 10 pracowników poświęca na dojazd do i z pracy 2 godziny lub więcej. Z danych statystycznych można wywnioskować, że mężczyźni częściej decydują się na takie niedogodności (61% w stosunku do 39% kobiet).

Sektory, w których najwięcej osób skarży się na wydłużające się dojazdy do pracy, to edukacja (46%), zdrowie i opieka socjalna (26%) oraz finanse i ubezpieczenia (24%). Jako przyczynę tego zjawiska eksperci wskazują znaczny wzrost cen nieruchomości oraz czynszów w centrach miast. Zmusza to wiele osób do przenoszenia się do bardziej oddalonych od centrum dzielnic lub na przedmieścia.

Więcej: www2.cipd.co.uk/pm/peoplemanagement/b/weblog/archive/2016/11/18/number-of-two-hour-daily-commutes-reaches-new-high.aspx

Źródło: CIPD, stan z dnia 29 listopada 2016 r.