Jak podaje dziennik DGP – Polskie Stowarzyszenia Zarządzania Kadrami - zaproponowało aby wszelkie staże i praktyki, które są dłuższe niż jeden miesiąc odbywały się na zasadzie odpłatności. Propozycja została zgłoszona w związku z opracowaniem przez PSZK Polskich Ram Jakości Staży i Praktyk. 

Pozytywnie na temat zgłoszonych propozycji wypowiadają się związki zawodowe. Należy się jednak spodziewać, iż propozycja wprowadzenia odpłatności za praktyki i staże nie spotka się  z pozytywnym stanowiskiem ze strony pracodawców, którzy będą musieli przecież ponieść koszty tego rozwiązania. Na dzień dzisiejszy nie znamy jeszcze w tej kwestii stanowiska rządu tak więc z całą pewnością nie możemy stwierdzić czy rzeczywiście realne jest wprowadzenie  odpłatności za praktyki, staże.