Szkolenia wstępne bhp są organizowane dla dużej liczby pracowników zatrudnianych okresowo (praca sezonowa), których pierwszy dzień pracy wypada o godz. 6.00, 14.00 lub 22.00, może nim być sobota lub niedziela. Inspektor bhp pracuje w godzinach 8.00-16.00 od poniedziałku do piątku, nie może więc przeprowadzić szkolenia np. we wtorek od 22.00 do 1.00. Dlatego prowadzone są szkolenia grupami, w dni powszednie, w godzinach mieszczących się w godzinach pracy inspektora bhp. Jak prawidłowo zarejestrować i rozliczyć pracownika, który np odbył szkolenie wstępne w poniedziałek o godz. 12.00, pierwszy dzień pracy rozpoczął w środę od godz. 6.00 do 14.00 (umowę o pracę ma więc od środy)?


Jeśli pracownik odbył szkolenie wstępne w poniedziałek o godz. 12.00, to pierwszy dzień pracy powinien w tym przypadku rozpocząć się dla niego w poniedziałek, nie zaś w środę.

Szkolenia winny być przeprowadzone w pierwszym dniu pracy, przed dopuszczeniem pracownika do pracy. Zgodnie z art. 2373 § 3 k.p. pracodawca zobowiązany jest do prowadzenia szkoleń wstępnych (przed dopuszczeniem pracownika do pracy) oraz szkoleń okresowych przy przyjęciu założenia, że odbywa się to w czasie pracy i na jego koszt. Szkolenia bhp powinny odbywać się w czasie pracy i na koszt pracodawcy, nie można więc przeszkolić osoby przed zawarciem umowy o pracę, gdyż czas poświęcony na szkolenia bhp wliczany jest do czasu pracy pracownika. Natomiast w przedmiotowym przypadku nie byłby to czas pracy tej osoby. Nie można czasu przeprowadzonych szkoleń bhp wliczyć do czasu pracy osoby, która w momencie obywania tych szkoleń nie była pracownikiem. Z powyższej zasady wynika, iż szkolenia nie powinny odbywać się w niedzielę, w dni wolne od pracy, czy poza godzinami pracy pracownika. Chyba, że np. niedziela jest dniem pracy pracownika (np. praca w ruchu ciągłym). Wówczas w tym dniu można skierować pracownika na szkolenie. Czas poświecony na szkolenie w zakresie bhp jest czasem pracy pracownika, za który pracownik zachowuje prawo do wynagrodzenia. Jeżeli szkolenie nie może odbyć się w godzinach pracy pracownika, wówczas odbywanie tego szkolenia poza normalnymi godzinami pracy traktuje się jako pracę w godzinach nadliczbowych. Oznacza to, iż pracownik za czas, w którym uczestniczył w szkoleniu bhp zachowuje prawo do wynagrodzenia ze stosownym dodatkiem lub powinien mu zostać udzielony czas wolny od pracy na zasadach określonych w przepisach k.p.