Pytanie pochodzi z publikacji Serwis BHP

Zabrania się stosowania do celów ewakuacji drzwi obrotowych i podnoszonych.

Czy zakaz ten obejmuje też drzwi podnoszone rolowane (segmentowe) z wbudowanymi w nie normalnymi drzwiami z klamką?

Odpowiedź:

Według rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75, poz. 690 z późn. zm.) - dalej r.w.t.b.u. zakaz stosowania do celów ewakuacji obejmuje również drzwi podnoszone rolowane (segmentowe) z wbudowanymi w nie normalnymi drzwiami z klamką.

Uzasadnienie:

Zgodnie z § 240 ust. 3-5 r.w.t.b.u. zabrania się stosowania do celów ewakuacji drzwi obrotowych i podnoszonych. Drzwi rozsuwane mogą stanowić wyjścia na drogi ewakuacyjne, a także być stosowane na drogach ewakuacyjnych, jeżeli są przeznaczone nie tylko do celów ewakuacji, a ich konstrukcja zapewnia:

1) otwieranie automatyczne i ręczne bez możliwości ich blokowania,

2) samoczynne ich rozsunięcie i pozostanie w pozycji otwartej w razie pożaru lub awarii drzwi.

W bramach i ścianach przesuwanych na drogach ewakuacyjnych powinny znajdować się drzwi otwierane ręcznie albo w bezpośrednim sąsiedztwie tych bram i ścian powinny być umieszczone i wyrażenie oznakowane drzwi przeznaczone do celów ewakuacji.

Powyższe przepisy potwierdzają zakaz stosowania do ewakuacji drzwi podnoszonych i warunkowo dopuszczają drzwi rozsuwane. W bramach i ścianach przesuwanych powinny znajdować się drzwi otwierane ręcznie albo w bezpośrednim sąsiedztwie tych bram i ścian powinny być umieszczone i wyraźnie oznakowane drzwi przeznaczone do celów ewakuacji. Przepisy w tym zakresie nie odnoszą się do bram i drzwi podnoszonych, czyli w praktyce nie powinno się ich stosować jako drzwi ewakuacyjnych, nawet jeśli mają wbudowane drzwi z klamką. Ewentualnym rozwiązaniem jest umieszczenie obok drzwi podnoszonych normalnie otwieranych drzwi z klamką.

Roman Majer, autor współpracuje z publikacją Serwis BHP

Odpowiedzi udzielono: 13 kwietnia 2015 r.