PPK to dobrowolny i powszechny system długoterminowego oszczędzania, który ma być tworzony wspólnie przez pracowników, pracodawców oraz państwo.

 

Firmy mają jeszcze czas na podpisanie umów

Wiceprezes PFR Bartosz Marczuk poinformował Prawo.pl, że ponad 650 firm podpisało już umowy na zarządzanie PPK. - Umowy obejmują ok. 330 tys. pracowników, czyli potencjalnych uczestników PPK. Uważam, że to jest dobry wynik. Docelowo ma być 4 tys. firm z niewielkim haczykiem, czyli dochodzimy do 20 procent - mówi.

- Przedsiębiorstwa mają jeszcze czas na podpisanie umowy o zarządzanie PPK, terminem ostatecznym jest 25 października. Trzeba pamiętać, że teraz jest jeszcze okres wakacyjny - podkreśla Marczuk.

 

 

Wiceprezes zwraca uwagę, że reprezentatywne informacje na temat tego, ile osób wejdzie do PPK, będą w listopadzie lub grudniu. - Ustawa jest tak skonstruowana, że firmy najpierw podpisują umowy o zarządzanie, a najpóźniej do 12 listopada wysyłane są imienne listy o prowadzenie PPK. Wówczas te informacje dotrą do nas i będziemy mieli wstępne dane. Tutaj mogę zaapelować, aby pracownicy nie rezygnowali pochopnie z odkładania w PPK. Nie ma bowiem na rynku lepszego systemu oszczędzania na starość. Każde odłożone przez nas 100 złotych de facto oznacza dodatkowe 100 złotych od firmy i państwa - zaznacza.

 


Czytaj też: PPK może pomóc polskiej gospodarce >>>>

PPK to dobrowolne oszczędzanie

1 stycznia 2019 r. weszła w życie ustawa o Pracowniczych Planach Kapitałowych. Wprowadza ona dobrowolny i powszechny system długoterminowego oszczędzania. Do programu może przystąpić każda osoba zatrudniona, która podlega obowiązkowo ubezpieczeniom emerytalnym i rentowym. Oszczędności tworzone będą wspólnie przez pracowników, pracodawców oraz państwo. Pierwsza tura "wejścia do systemu", dotycząca największych pracodawców, zatrudniających 250 osób lub więcej, odbywa się 1 lipca br.

Ustawa o PPK przewiduje termin do 25 października na zawarcie umowy o zarządzanie z instytucjami finansowymi. Natomiast do 12 listopada pracodawcy muszą zawrzeć drugą umowę - o prowadzenie PPK. Dopiero ta umowa pociąga za sobą obowiązek przekazywania składek.

Czytaj także: O PPK wie coraz więcej osób >>>>

Oszczędności emerytalne w ramach PPK tworzone będą wspólnie przez pracowników, pracodawców oraz państwo. Tzw. podstawowe wpłaty do PPK, finansowane przez pracowników i pracodawców wyniosą: 2 proc. wynagrodzenia brutto, które zapłaci pracownik, przy czym osoby zarabiające mniej, niż 120 proc. minimalnego wynagrodzenia mogą wnioskować o obniżenie składki do 0,5 proc.

Pracodawca ma wpłacać 1,5 proc. wynagrodzenia brutto pracownika. Dopłata z państwowego Funduszu Pracy wyniesie 20 zł miesięcznie, co w skali roku daje 240 złotych. Dodatkowo w pierwszym roku pracownicy otrzymają także tzw. wpłatę powitalną w wysokości 250 złotych.