Ostrzeżenie takie zostało wydane przez Europejski Bank Centralny w miesięcznym raporcie za sierpień.

 

Eksperci MOP podkreślają, że spadek płac nie prowadzi do wzrostu eksportu i dodatkowo obniża poziom konsumpcji krajowej, która wpływa na wzrost gospodarki. Biorąc pod uwagę poziom niepewności gospodarczej w tej chwili, niej jest także jasne, czy obniżki płac będą generować wystarczającą zachętę do zwiększenia inwestycji. "Ilekroć spadek płac zmniejsza konsumpcję krajową, ma to negatywny wpływ na eksport i inwestycje danego kraju wzrostu gospodarczego", powiedział Patrick Belser, starszy ekonomista w warunkach MOP pracy i Oddziału Zatrudnienia oraz główny redaktor Globalnego Raportu Płac. MOP ostrzega także, że jeśli cięcia płac są realizowane jednocześnie we wszystkich krajach, konkurencyjne zyski anulują się i regresywny efekt globalnych cięć płacowych może doprowadzić do ogólnoświatowej depresji popytu i zatrudnienia. Systematyczny wzrost płac powyżej wzrostu wydajności pracy jest nie do utrzymania, dlatego celem jest, aby płace i wydajność rosły w tym samym tempie.

Źródło: www.ilo.org, stan z dnia 14 sierpnia 2012 r.