- Jeśli rodzic musi zaopiekować się chorym dzieckiem i lekarz wystawi mu zaświadczenie lekarskie, to ma prawo do zasiłku opiekuńczego. Liczba dni, za które przysługuje ten zasiłek zależy od wieku i niepełnosprawności dziecka – mówi Beata Kopczyńska, regionalny rzecznik prasowy ZUS województwa śląskiego.

Czytaj w LEX: Zasiłek opiekuńczy >

Zasiłek opiekuńczy można otrzymać maksymalnie przez:

  • 60 dni w roku kalendarzowym - jeśli opieki wymaga chore dziecko (także z niepełnosprawnością) w wieku do 14 lat,
  • 14 dni w roku kalendarzowym - jeśli opieki wymaga chore dziecko w wieku powyżej 14 lat,
  • 30 dni w roku kalendarzowym - jeśli opieki wymaga chore dziecko z niepełnosprawnością w wieku 14-18 lat.

Czytaj również: SA: Termin do opłacenia składek nie zostanie przywrócony, gdy matka bezprawnie pobiera zasiłek>>

Opieka w razie kwarantanny lub izolacji dziecka 

Rodzic ma prawo do zasiłku opiekuńczego z powodu konieczności opieki nad dzieckiem, które zostało poddane kwarantannie lub izolacji domowej na podstawie ustawy o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi. - Konieczność izolacji lub kwarantanny dziecka jest traktowana jak choroba dziecka. Zasiłek opiekuńczy w razie konieczności izolacji lub kwarantanny dziecka przysługuje w takim samym wymiarze jak w przypadku opieki nad chorym dzieckiem (zależy od wieku i niepełnosprawności dziecka) – tłumaczy Beata Kopczyńska.

Sprawdź w LEX: Czy prowadząca działalność gospodarczą może skorzystać z zasiłku opiekuńczego, jeśli w domu jest drugi rodzic zajmujący się niepełnosprawnym dzieckiem? >

 

Opieka nad zdrowym dzieckiem w wieku do 8 lat

Zasiłek opiekuńczy można również otrzymać w razie konieczności opieki nad zdrowym dzieckiem w wieku do 8 lat w sytuacjach ściśle określonych w przepisach, m.in. w przypadku nieprzewidzianego zamknięcia żłobka, klubu dziecięcego, przedszkola lub szkoły, do których uczęszcza dziecko. Zamknięcie placówki jest nieprzewidziane, jeśli ubezpieczony dowiedział się o nim w terminie krótszym niż 7 dni przed jej zamknięciem.

Zasiłek opiekuńczy za opiekę nad zdrowym dzieckiem w wieku do 8 przysługuje maksymalnie przez 60 dni w roku kalendarzowym.

Sprawdź w LEX: Czy rodzic dziecka niepełnosprawnego może korzystać z zasiłku opiekuńczego, nawet jeśli placówka jest otwarta?  >

Niezbędny warunek wypłaty zasiłku

- Zasiłek opiekuńczy przysługuje, jeśli nie ma innych osób, które są we wspólnym gospodarstwie domowym i mogą zapewnić opiekę dziecku. Nie dotyczy to jednak opieki nad chorym dzieckiem w wieku do 2 lat – w takiej sytuacji zasiłek przysługuje nawet wtedy, gdy inni członkowie rodziny mogliby zapewnić dziecku opiekę – informuje Beata Kopczyńska.

Sprawdź w LEX: Czy matka może skorzystać z zasiłku opiekuńczego na dziecko, które przebywa w szpitalu, gdy w tym czasie ojciec przebywa w domu na urlopie wypoczynkowym po to, żeby zaopiekować się drugim dzieckiem? >

Za członka rodziny, który jest we wspólnym gospodarstwie domowym i może zapewnić opiekę dziecku nie uważa się:

  • osoby całkowicie niezdolnej do pracy;
  • osoby chorej;
  • osoby, która ze względu na wiek jest niesprawna fizycznie lub psychicznie;
  • osoby, która prowadzi gospodarstwo rolne;
  • pracownika odpoczywającego po pracy na nocnej zmianie;
  • osoby, która prowadzi działalność pozarolniczą;
  • osoby niezobowiązanej do sprawowania opieki na podstawie przepisów Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego, jeśli odmawia tej opieki.

Sprawdź w LEX: Czy matce dziecka przysługuje zasiłek opiekuńczy, jeśli ojciec dziecka przebywa na urlopie wychowawczym, ale doraźnie zatrudnił się na umowę zlecenia w innej firmie? >

 

Łączny limit dni zasiłkowych w roku

Łączny okres wypłaty zasiłku opiekuńczego z powodu opieki nad dziećmi i innymi członkami rodziny nie może przekroczyć 60 dni w roku kalendarzowym. Natomiast gdy opieka dotyczy wyłącznie dzieci z niepełnosprawnością (w wieku od 8 do 18 lat, a gdy są chore - od 14 do 18 lat) i innych chorych członków rodziny (w wieku od 14 lat), łączny okres wypłaty zasiłku wynosi maksymalnie 30 dni.

Wymienione limity dni, za które przysługuje zasiłek opiekuńczy, nie zależą ani od liczby dzieci i członków rodziny, którzy wymagają opieki, ani też od liczby osób uprawnionych do tego zasiłku.

Sprawdź w LEX: Czy zasiłek opiekuńczy w związku z COVID-19 wlicza się jako dochód nieopodatkowany do ustalenia dochodów do zasiłku rodzinnego? >