Z deklaracji respondentów wynika, że osoby bezrobotne i poszukujące pracy można obecnie spotkać w niespełna co czwartej rodzinie (23%). Wynik ten wskazuje, że w ciągu ostatniego roku odsetek rodzin bezpośrednio doświadczających bezrobocia odrobinę się zmniejszył (z 25% w 2014 roku) i jest podobny do tego z roku 2012 (24%). 
 
 
Bezrobocia do tej pory nie doświadczyła ponad połowa badanych (56%), 32% respondentów w przeszłości pozostawało bez pracy – przez krótszy (23%) lub dłuższy czas (9%). W ciągu ostatniego roku te parametry w zasadzie się nie zmieniły.
 
Bezrobocie w Polsce ma najczęściej charakter długotrwały. Prawie dwie trzecie osób bezrobotnych (65%) pozostaje bez pracy dłużej niż rok ( jest to 7 punktów procentowych więcej niż w ubiegłym roku), w tym niemal jedna piąta (19% bezrobotnych) nie ma zatrudnienia od ponad dwóch do pięciu lat, zaś ponad jedna trzecia (37%) nie pracuje od ponad pięciu lat. 
 
Osoby te rzadziej niż rok temu przyznają, że poszukują pracy oraz są gotowi do szybkiego jej podjęcia, rzadziej też niż przed rokiem skłonne są one m.in. do zmiany miejsca zamieszkania oraz do wyjazdu za granicę w poszukiwaniu pracy.