Artykuł powstał na podstawie materiałów firmy oraz wystąpienia i prezentacji Barbary Zawadzkiej – Junior HR Managera w Kompanii Piwowarskiej pt. „Wewnątrz organizacyjne media społecznościowe – w jaki sposób pomagają kreować wartość w firmie” podczas konferencji Informedia Polska „Employer Branding – Jak skutecznie przyciągać specjalistów”, która odbyła się w dniach 25-26 października 2011 r. w Warszawie.

 

Kompania Piwowarska („KP”) jest największym przedsiębiorstwem piwowarskim w Polsce. Spółka jest częścią jednego z największych na świecie producentów piwa - SABMiller plc. Grupa produkuje i dystrybuuje piwo na sześciu kontynentach, a jej ogólnoświatowy portfel obejmuje ponad 200 marek w tym czołowe marki lokalne, takie jak Aquila, Castle, Miller Lite, Snow czy Tyskie. SABMiller jest jedną z największych na świecie (poza USA) firm rozlewających produkty Coca-Coli.
Doświadczenia Kompanii Piwowarskiej w warzeniu piwa, nowoczesne technologie i rygorystyczne przestrzeganie zasad produkcji na światowym poziomie gwarantują wysoką jakość produktów firmy. Do portfela marek KP należą polskie piwa - m.in. Tyskie, Żubr, Lech, Dębowe Mocne, Redd's, a także międzynarodowe marki premium: Pilsner Urquell, Grolsch oraz Peroni Nastro Azzurro. Kompania Piwowarska, utworzona w 1999 r., posiada trzy browary (w Tychach, Poznaniu i Białymstoku) oraz trzynaście oddziałów handlowych na terenie całego kraju. W grudniu 2011 r. spółka w Polsce zatrudniała 3200 osób.
Misją Kompanii Piwowarskiej jest być najbardziej podziwianą firmą branży piwowarskiej w Polsce i tym samym wzmacniać reputację SABMiller na świecie. Spółka chce być preferowanym pracodawcą, partnerem biznesowym oraz posiadać w swoim portfelu preferowane marki. Firma wierzy, że to jakie ma wyniki zawdzięcza pracującym w niej ludziom. Dlatego m.in. bardzo ważna dla niej jest wielostronna i otwarta komunikacja z pracownikami. Udoskonalając swe procesy również w tym obszarze, KP stara się zmieniać, idąc w zgodzie z najnowszymi na rynku trendami w obszarze komunikacji. Z tego też powodu, w 2010 r. firma uruchomiła jeden z pierwszych w Polsce portali społecznościowych dla pracowników o nazwie www.malepiwo.net.


Trendy w komunikacji
Obecnie jesteśmy wręcz bombardowani informacjami. Internet, nowe technologie - kompletnie zmieniają sposób myślenia i komunikowania się. Różne badania pokazują, że wielość bodźców wizualnych sprawia, że coraz płycej wchodzimy jednak w tematy, brak nam odpowiedniej koncentracji i coraz mniej czasu poświęcamy analizie.
W sferze komunikacji dawniej dążono do tego, by w jak najkrótszym czasie dotrzeć do jak największej liczby osób. Dzisiaj mniej chodzi o czas, bardziej zaś o to, by informacja dotarła do jak największej liczby osób. W sferze biznesu odpowiednia komunikacja w zasadzie od zawsze stanowi wyzwanie organizacyjne. W wynikach badań satysfakcji pracowników, najczęściej obszarem wymagającym poprawy, jest właśnie komunikacja. Pracownicy w wielu badaniach wewnętrznych wskazują, że chcą mieć lepszy i szerszy dostęp do informacji o firmie, jej strategii, planach. Kiedyś głównym źródłem informacji był menedżer. Zresztą jego rola nadal jest ważna, on bowiem jako pierwszy ma najczęściej newralgiczne informacje. Firmy, aby docierać z informacjami do pracowników coraz częściej wykorzystują intranet. Ilość firm wykorzystujących wewnętrzne zasoby sieciowe rośnie średnio o ok. 10% rocznie . Mimo to, w Polsce firmy do komunikacji wewnętrznej w dalszym ciągu wykorzystują głównie tradycyjne narzędzia (telefon) oraz narzędzia elektroniczne (e-mail). Jedynie w większych organizacjach popularnym narzędziem jest intranet . W mniejszych nadal rzadko się go spotyka, choć małe i średnie polskie firmy w coraz większym stopniu dostrzegają potrzebę stosowania nowoczesnych narzędzi do komunikacji wewnętrznej, takich jak intranet czy komunikatory i próbują tę potrzebę zaspokoić. Jeszcze rzadziej w komunikacji wewnętrznej wykorzystywane są narzędzia społecznościowe i narzędzia do pracy grupowej. Natomiast badania wskazują, że portale korporacyjne w znacznym stopniu wpływają na wzrost konkurencyjności organizacji jako pracodawcy. Zarówno w życiu prywatnym, jak i firmowym coraz większą rolę zaczynają odgrywać właśnie portale społecznościowe, dające m.in. przestrzeń do wyrażania opinii społeczności, które tworzą pracownicy.
Jeśli chodzi o wykorzystanie w organizacji intranetu, mogą istnieć tu różne podejścia. Jak wskazuje TNS Pentor w artykule „Kondycja polskiego intranetu” , Intranet, rozumiany jako wewnętrzny serwis WWW, który udostępnia dane i usługi niezbędne pracownikom w codziennych działaniach i służy komunikacji pomiędzy nimi, posiada 59% największych firm w Polsce. Intranet może być portalem stricte komunikacyjnym, który udostępnia istotne dane pracownikom firmy i służy do wymiany informacji na linii kierownictwo - pracownicy liniowi. Jest doskonałym narzędziem działów personalnych i komunikacji wewnętrznej w budowaniu kultury organizacyjnej. Drugą kategorią są intranety poświęcone pracy grupowej, które łączą członków zespołów, pozwalając na współdzielenie i zarządzanie informacjami i dokumentami powstającymi w ramach projektów. Trzecią kategorią są intranety obsługujące konkretne procesy biznesowe i umożliwiające użytkownikom scentralizowany dostęp do kluczowych systemów funkcjonujących w firmie (np. CRM, ERP). Ich elementem są często dodatkowe aplikacje automatyzujące procesy wykonywane dotychczas ręcznie, związane np. z obsługą kadrową pracowników. W konkretnym intranecie mogą się oczywiście łączyć wszystkie trzy wymienione wcześniej kategorie rozwiązań. Jeśli ponadto intranet umożliwia poszczególnym pracownikom dostosowywanie swojej zawartości do indywidualnych potrzeb, jest wyposażony w zaawansowane mechanizmy wyszukiwania, a jego administratorzy mogą swobodnie zarządzać uprawnieniami użytkowników, to rozwiązanie to jest określane mianem portalu korporacyjnego.
W przypadku większych firm, posiadających już rozwiązania intranetowe należy się spodziewać uzupełniania tych systemów o elementy „Social Internet” (activity streams, microblogging, wiki). Oczywiście integracja nowych rozwiązań z istniejącymi systemami będzie wymagała czasu (i sporych nakładów), ale wydaje się, że jest to proces nieodwracalny. Użytkownicy systemów biznesowych na co dzień stykają się przecież z „niebiznesowym” internetem, gdzie rozwiązania społecznościowe stają się coraz bardziej dominujące. Użytkownik - pracownik korzystający z Facebooka czy Twittera - będzie oczekiwał wkrótce, że wykorzystywany w jego biznesie/organizacji system, będzie oparty na podobnej filozofii .


Sytuacja wyjściowa
Zanim w Kompanii Piwowarskiej wdrożony został portal społecznościowy „Małe Piwo” w firmie funkcjonowały różne narzędzia komunikacji wewnętrznej, pełniąc różnorakie funkcje:
– magazyn oraz elektroniczny biuletyn - informacyjną,
– intranet – edukacyjną,
– pikniki - integracyjną.
Należy również pamiętać o komunikacji bezpośredniej na linii menedżer – pracownik oraz pracownik – menedżer, a także o czatach, roadshow'ach, czy komunikacji za pośrednictwem plakatów.


Świat piwa
Magazyn firmowy "Świat piwa" – w tamtym czasie wydawany był jako miesięcznik. Jest on tworzony dla pracowników i przez nich. Znajdują się tu aktualności z życia firmy czyli informacje o działaniach poszczególnych marek, newsy o zmianach, osiągnięciach Kompanii Piwowarskiej, jak i relacje z imprez integracyjnych. Pracownicy znajdują tu artykuły o poszczególnych pionach oraz rozrywkę: krzyżówki i konkursy, w których można wygrać atrakcyjne nagrody, ale też mnóstwo doniesień z branży piwnej na świecie. „Świat Piwa” stanowi platformę komunikacji, na której firma chętnie udziela pracownikom głosu, aby mogli podzielić się ważnymi dla nich informacjami, nie tylko związanymi z ich pracą. Magazyn jest dostępny na stojakach lub w recepcji w każdej filii KP.
 

KP Info
Innym kanałem komunikacyjnym jest elektroniczny biuletyn „KP Info”. Zawiera on największe i najciekawsze informacje o firmie i jej pracownikach. Przekazuje szczególnie takie newsy, o których warto dowiedzieć się jak najszybciej. Biuletyn „KP Info” wydawany jest przynajmniej raz w miesiącu i rozsyłany drogą e-mailową, a także wywieszany na tablicach ogłoszeń.
 

Infonet
Infonet to intranet, czyli wewnętrzna sieć firmowa, dostępna na wszystkich stanowiskach komputerowych. Z materiałów w nim zgromadzonych może korzystać każdy pracownik KP. W Infonecie znajdują się wszelkie informacje związane z Kompanią Piwowarska, które mogą być pracownikom potrzebne. Nowi pracownicy głównie korzystają z podstawowych materiałów o firmie oraz o poszczególnych działach: Corporate Affairs, Finanse, Informatyka, Pion Personalny, Planowanie, Marketing, Sprzedaż i Dystrybucja, Produkcja, Pion techniczny. Znajdują się tu także najważniejsze wskazówki i pomoce dla personelu z danego pionu. Na co dzień Infonet jest źródłem przede wszystkim gotowych do pobrania formularzy, wzorów umów, szablonów i materiałów elektronicznych (np. logotypów). Bardzo przydatne są także wszelkie przepisy dotyczące zatrudnienia (np. o przysługujących urlopach – z możliwością ich zgłoszenia). Poza tym w Infonecie znajdują się aktualności, czat i forum, czy mające chyba największą popularność: menu stołówki i informacje o deputacie (jednym z benefitów dla pracowników KP w postaci przyznawanej raz w miesiącu jest zgrzewka piwa).
Mimo, wydawałoby się bogatego systemu komunikacji, obszar ten stanowił dla firmy spore wyzwanie w obszarze komunikacji wewnętrznej. Między innymi powodowała to wielkość i rozproszenie geograficzne organizacji. W KP pracuje bowiem 3200 pracowników rozsianych na terenie całej Polski, zatrudnionych zarówno na stanowiskach biurowych, produkcyjnych oraz sprzedażowych. KP na terenie kraju posiada 13 lokalizacji: 3 browary na trzech różnych krańcach Polski i siły sprzedaży w całym kraju. Przykładowo firmie trudno było w jednym czasie dotrzeć z informacją do wszystkich pracowników. Do firmowego intranetu bieżący dostęp mieli przede wszystkim pracownicy korzystający na stanowisku pracy na stałe z komputera. Pracownicy produkcyjni, stanowiący ok. 1/3 załogi – już nie. Dla nich źródłem informacji byli menedżerowie, firmowy magazyn, plakaty oraz KP info wywieszane na tablicach. W jego tworzenie zaangażowanych było sporo osób. Wymagało to czasu i zdarzało się, że do czytelników miesięcznik trafiał pod koniec miesiąca. Na przestrzeni lat, okazywało się jednak, że magazyn nie do końca spełnia oczekiwania firmy i pracowników w kwestii źródła informacji o organizacji. Często też to rodzina pracowników czytała magazyn, a nie sami pracownicy. Wskazywano to w ankietach, które co roku wypełniali. Dlatego w międzyczasie w firmie wprowadzano inne rozwiązania komunikacyjne z zakresu social media w postaci np. czatów, czy filmów przedstawicieli najwyższej kadry menedżerskiej. Brak jednak było oferty skierowanej bezpośrednio do wszystkich pracowników. Narzędzia, które pozwoliłoby na bezustanną, dwustronną komunikację pomiędzy pracownikami z różnych miast, czy też pracownikami oraz zarządem.
 

Celowe rozwiązanie
Biorąc powyższe informacje pod uwagę, zdecydowano m.in. o wdrożeniu w KP portalu społecznościowego, który pozwoliłby stworzyć społeczność złożoną z pracowników firmy rozsianych po wielu lokalizacjach. Głównym celem tego rozwiązania miało być umożliwienie wszystkim pracownikom Kompanii Piwowarskiej dwustronnej komunikacji. Zaletą tego rozwiązania - w przeciwieństwie do wymienionych powyżej kanałów przekazywania informacji - była możliwość generowania informacji zwrotnej. Portal społecznościowy pozwala bowiem na bieżąco komentować wydarzenia i wypowiedzi innych pracowników, w tym także członków zarządu. Inną zaletą było również dotarcie do wszystkich pracowników w podobnym czasie. Szczególnie biorąc pod uwagę liczbę zatrudnionych pracowników, zarówno na stanowiskach biurowych, produkcyjnych oraz sprzedażowych, których specyfika powoduje, że grupa odbiorców komunikacji wewnętrznej jest bardzo różna ze względu na specyfikę, miejsce i czas pracy. Portal pozwala dotrzeć do wszystkich pracowników bez opóźnień i w podobnym czasie. Zapewnia też pracownikom równe prawa i nieograniczony dostęp. Portal jest bowiem stworzony poza wewnętrznymi zasobami firmy, więc każdy pracownik może do niego zaglądać w dowolnym miejscu i czasie, m.in. w domu. To znacznie ułatwiło dotarcie do pracowników z informacją, szczególnie jeśli chodzi o pracowników produkcyjnych i sieci sprzedaży. To im najbardziej brakowało możliwości zalogowania się do intranetu i znalezienia pewnych informacji.
 

Etapy wdrożenia
Projekt zbudowania portalu społecznościowego „Małe Piwo” powstał w 2008 r. Początkowo w pracę nad nim zaangażowani byli trzej pracownicy KP, którzy poprzez analizę wyników wewnętrznych badań zaangażowania, wzbogaconych pytaniami z obszaru komunikacji oraz wywiadów z osobami współpracującymi z działem Corporate Affairs, badali potrzeby organizacji. Miało to miejsce w miesiącach czerwiec – sierpień 2008 r. Zdecydowano też, że utworzenie i wdrożenie portalu nastąpi we współpracy z zewnętrznym, doświadczonym w tym obszarze partnerem i dokonano jego wyboru.
Drugi, trwający ok. roku etap (wrzesień 2008 r. – listopad 2009 r.) poświęcony był przygotowaniu dopasowanego do potrzeb KP portalu, jego strony wizualnej i testom serwisu. Na tym etapie w projekt zaangażowane były 3 osoby z KP oraz 7 osób ze współpracującej agencji.
W miesiącach grudzień 2009 r. – luty 2010 r. trwał rozruch systemu. Na tym etapie zaangażowanych było najwięcej osób:
– 10 osób z działu Corporate Affairs KP,
– ok. 80 ambasadorów serwisu wśród pracowników KP
oraz
– 5 osób z agencji.
Był to o tyle ważny etap wdrożenia, że odpowiednie jego poprowadzenie warunkowało dalszy sukces funkcjonowania portalu. Kluczowe było np. zidentyfikowanie w firmie ambasadorów portalu, którzy z jednej strony testowali system (pilot), z drugiej miały go reklamować wśród pracowników. Musiały być to osoby, które w firmie miały szerokie grono kontaktów, po to, aby dotrzeć z informacją do jak największej liczby pracowników, m.in. poprzez rozsyłanie zaproszeń do współpracowników do korzystania z portalu. W identyfikacji tych osób pomocni byli ich przełożeni. Na tym etapie zaangażowani byli również menedżerowie. Chodziło o to, aby aktywnie korzystali oni z portalu, co miało pokazać, że jest to serwis dla wszystkich pracowników spółki, a nie np. tylko dla grona specjalistów. Z perspektywy czasu można powiedzieć, że było to bardzo dobre posunięcie.
Kolejnym etapem, który rozpoczął się w marcu 2010 r. była intensywna promocja portalu wśród wszystkich pracowników KP, m.in. przez aktywnych użytkowników portalu, ale też przez prezentację jego funkcjonalności, czy konkursy. Wiele działań mających na celu promocję serwisu podjęto „w terenie”. Jedną z wielu inicjatyw była np. prezentacja portalu w numerze papierowego magazynu "Świat Piwa". Trudną dla większości pracowników ideę społeczności rozrysowano w przystępny i czytelny sposób. Autorem ilustracji był pracownik KP. Początkowo planował on opisać wszystko suchym tekstem, ale infografika okazała się lepszym sposobem prezentacji serwisu w papierowej wersji magazynu. KP na bieżąco pracuje nad dalszym rozwojem serwisu – dostosowaniem go do potrzeb poszczególnych grup użytkowników, m.in. poprzez tworzenie nowych funkcjonalności, grup tematycznych, blogów, a także usług, np. w postaci promocyjnych zakupów poprzez działający na portalu sklep internetowy. Obecnie za portal w firmie odpowiadają 2 osoby (dbają o to, by na bieżąco pojawiały się tu nowe informacje), które wspomagane są przez pracowników agencji.
 

Małe piwo
Jak już wspomniano uruchomiony dla wszystkich pracowników w 2010 r. przez KP portal „Małe Piwo” pozwala tworzyć społeczność złożoną z pracowników firmy rozsianych po wielu lokalizacjach organizacji. Warto również podkreślić, że portal jest jednym z pierwszych w Polsce portali społecznościowych dla pracowników. Za jego pośrednictwem pracownicy KP mogą komunikować się nie tylko w pracy, ale także poza nią. Serwis pozwala zintegrować ludzi, którzy pracują blisko siebie, a nie wiedzą o sobie praktycznie nic. Dzięki wyszukiwarce osób według miast i hobby mogą np. poznać ludzi z firmy, którzy podobnie spędzają wolny czas. Może to zaowocować ciekawymi spotkaniami poza pracą. Malepiwo.net oferuje użytkownikom blogi, galerie, forum, imprezy, konkursy, kontakty, wiadomości i wszystko to, co na platformie społecznościowej powinno się znaleźć.
Standardowo w portalu codziennie pojawiają się najciekawsze informacje i studia przypadków ważne dla całej branży piwnej. Średnio jest to ok. 4 nowych artykułów dziennie. „Małe Piwo” to znacznie więcej niż kontakty zawodowe. Pracownicy na portalu mogą utworzyć swój profil, dodać znajomych, zamieścić swoje artykuły i zdjęcia, czy prowadzić blogi.
„Małe Piwo” to narzędzie komunikacji wewnętrznej, które pozwala na otwartą i aktywną komunikację w firmie. Największą wartością tego portalu są jego odbiorcy, którzy jednocześnie tworzą treści i dopasowują narzędzie do swoich potrzeb. „Małe Piwo” zawiera w sobie elementy informacyjne, pozwalające pracownikom na lepsze poznanie, jak również wiele funkcjonalności społecznościowych: komentowanie newsów oraz zdjęć, pisanie blogów (sam dyrektor generalny KP prowadzi na nim swojego video bloga), czy tworzenie grup społecznościowych. Poprzez portal organizowane też są różnego rodzaju wewnętrzne konkursy dla pracowników. W ten sposób KP rozwiązała problem dostępności konkursów wewnątrz organizacji. Z racji tego, że firma organizuje różnego rodzaju akcje związane z promowaniem produkowanych marek piwa na terenie całego kraju, wszyscy pracownicy (łącznie z pracownikami produkcji) mają możliwość zdobycia wejściówek na różnego rodzaju imprezy. Wcześniej dostęp ten był utrudniony. Pracownicy, z bieżącym dostępem do służbowej poczty, w większym stopniu mogli z tych możliwości korzystać, jednak najczęściej w lokalizacjach danego biura. Obecnie jedna osoba jest odpowiedzialna za zbieranie informacji o wszystkich organizowanych przez firmę imprezach. Startując poprzez portal w konkursach, pracownicy mają możliwość zdobyć wejściówki na interesujące ich wydarzenia.
 

Trochę statystyk
Początkowo celem twórców portalu było przyciągnięcie do portalu co najmniej połowy zatrudnionych. Szybko się to udało, a grupa użytkowników portalu wciąż rośnie. W grudniu 2011 r. w serwisie logowało się ponad 2000 osób. Na portalu funkcjonowały 143 aktywne grupy tematyczne, pojawiało się ok. 40 postów dziennie. Co ważne, to właśnie sami pracownicy tworzyli te grupy.
Średnia wieku pracowników KP wynosi ok. 38 lat. Najbardziej zainteresowane korzystaniem z portalu są osoby ok. 30. roku życia. W obszarze produkcyjnym średnia wieku jest wyższa, w sprzedażowym - niższa. Patrząc na statystyki bardzo aktywnymi użytkownikami portalu są jednak właśnie osoby z produkcji. Są one bardziej aktywne niż specjaliści, którzy na co dzień używają infonetu i komputera w ogóle. Może dlatego, że im najbardziej brakowało tego rodzaju komunikacji. Wewnętrzny magazyn nie został zlikwidowany. Jednak nie jest to już miesięcznik. Jest on obecnie drukowany w cyklu 2-miesięcznym, choć firma rozważa powrót do formy miesięcznika. Został też zmodyfikowany. W infonecie – firmowym intranecie została zaś dodana zakładka, która wyświetla najświeższe informacje, pojawiające się na portalu malepiwo.net, które wprost wpływają na funkcjonowanie firmy. Są one wtedy dostępne z obu tych miejsc. Jednak tylko poprzez „Małe Piwo” aktywnie buduje się społeczności, a pracownicy mają wgląd w to, co w firmie na bieżąco się dzieje.
 

Efekty
„Małe Piwo” łączy w sobie dwie funkcje – informacyjną i integracyjną. Dotychczas stosowane w KP kanały komunikacji nie w pełni satysfakcjonowały pracowników firmy. Oczekiwali oni przede wszystkim komunikacji szybkiej i dwustronnej, większej interaktywności i personalizacji, a także znaczniejszego wpływu na treść przekazu. KP otrzymywała też sygnały o potrzebach dotyczących nowoczesnych rozwiązań komunikacyjnych na miarę XXI wieku. „Małe Piwo” realizuje wszystkie te postulaty, zapewniając pracownikom równe prawa i nieograniczony dostęp. Z pełnym przekonaniem można stwierdzić, że poprzez ten innowacyjny projekt firmie udało się stworzyć prawdziwy zamknięty portal społecznościowy i zintegrować wokół niego zespół. Dzięki niemu pracownicy aktywnie zaczęli tworzyć kompanijną społeczność.
Niewątpliwie na naszym rynku realizacja budowy „Małego Piwa” jest projektem nowatorskim, odważnym i rzadko spotykanym w komunikacji dużych firm. Specjaliści uważają też, że niewiele firm na naszym rynku jest obecnie gotowych do podjęcia takiej próby. Aby projekt taki zakończył się sukcesem, niezbędny jest prężny dział komunikacji wewnętrznej oraz sporo odwagi.
Obserwuje się, że po krótkim czasie na portalu obecni są wszyscy nowi pracownicy. Wśród pracowników słychać głosy, że na portalu można wiele ciekawych rzeczy znaleźć – nie chodzi tu tylko o konkursy, w których zdobyć można wejściówki na organizowane przez firmę imprezy, a także gadżety, w tym okolicznościowe (na Dzień Babci i Dziadka czy Walentynki). Choć to z pewnością w dużej mierze przyciąga pracowników. Dla osób zatrudnionych na stanowiskach przedstawicieli handlowych, rozproszonych po całej Polsce, portal daje możliwość nawiązania wzajemnych kontaktów, wymiany informacji i integracji.
O sukcesie firmy mogą też świadczyć nominacje i nagrody, które KP zdobyła za realizację projektu budowy portalu społecznościowego dla pracowników. W 2010 r. portal malepiwo.net został nagrodzony w konkursie Internale 2010 w kategorii „Najlepszy Projekt Komunikacji Wewnętrznej”. Według jury konkursu projekt ten wyróżniał się efektywnością zastosowanych rozwiązań, innowacyjnością i wysokim zaangażowaniem zespołu. Internale 2010 był pierwszym w Polsce konkursem, którego głównym celem było promowanie specjalistów oraz projektów z dziedziny Intranetów i Komunikacji Wewnętrznej. Podstawowym zadaniem konkursu Internale 2010 jest zwiększanie profesjonalizmu i wyznaczanie standardów branży Intranetów i Komunikacji Wewnętrznej oraz kreowanie jej pozytywnego wizerunku poprzez promowanie najlepszych projektów i osobowości branży.
Drugim wyróżnieniem dla portalu, tym razem na arenie międzynarodowej, była nagroda w kategorii Intranety przyznana przez jury europejskiego konkursu European Excellence Awards 2010. W swojej kategorii „Małe Piwo” w finale konkurowało z projektami Deutsche Post - DHL, Randstad, portugalskim operatorem energetycznym EDP oraz francuskimi kolejami SNCF. Nagrody European Excellence są dowodem uznania dla wybitnych osiągnięć zawodowych na skalę międzynarodową. Organizatorzy konkursu skupiają w jednym miejscu najlepsze przykłady z dziedziny komunikacji, jednocześnie ukazując znaczenie tego zawodu i stwarzając wszystkim uczestnikom doskonałą okazję do prywatnych kontaktów. Nagrody są odzwierciedleniem szerokiego spojrzenia na pełne spektrum metod komunikacji w Europie.
Dla KP jest to wyraz tego, że zmiany w komunikacji wewnętrznej w organizacji idą we właściwym kierunku. Z drugiej strony motywująca do dalszego działania jest świadomość, że te działania doceniane są nie tylko w kraju, ale też w Europie. Może to też, świadczyć o tym, że jednym z najważniejszych trendów współczesnej komunikacji z pracownikami jest koncentracja na komunikacji dwu- czy wręcz wielokierunkowej.
 

Artykuł ukazał się w Serwisie HR