Bożena Borys-Szopa ukończyła studia na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego, podyplomowo kształciła się na krakowskiej Akademii Górniczo-Hutniczej.

Pracowała w katowickich kopalniach jako specjalista ds. BHP. W 1991 weszła w skład zarządu Regionu Śląsko-Dąbrowskiego NSZZ „Solidarność”, od 1998 do 2002 była przewodniczącą Rady Ochrony Pracy przy Sejmie RP, a od 2002 r. była jej wiceprzewodniczącą.  W grudniu 2007 r. ukończyła aplikację inspektorską, zdobywając uprawnienia inspektora pracy.

Od 1 listopada 2008 r. była doradcą prezydenta ds. społecznych i kontaktów z partnerami społecznymi oraz prawa pracy i bhp. Od 2009 do 2010 była ministrem w Kancelarii Prezydenta Lecha Kaczyńskiego.

Od 15 marca 2006 do 21 sierpnia 2008 zajmowała stanowisko głównego inspektora pracy. 1 listopada 2008 prezydent Lech Kaczyński powołał ją na doradcę ds. społecznych i kontaktów z partnerami społecznymi oraz doradcę ds. prawa pracy i bhp. Od 21 września 2009 do 6 lipca 2010 była podsekretarzem stanu w Kancelarii Prezydenta.

W wyborach samorządowych w 2010 została wybrana na radną sejmiku śląskiego z listy Prawa i Sprawiedliwości. W 2014 z powodzeniem ubiegała się o reelekcję. W wyborach parlamentarnych w 2015 z listy PiS została wybrana na posłankę w okręgu katowickim.

W Sejmie pracuje w Komisji do Spraw Kontroli Państwowej i w Komisji Polityki Społecznej i Rodziny, jest też przewodniczącą podkomisji stałej do spraw rynku pracy.

Bożena Borys-Szopa jest m.in. laureatką Nagrody Pro Labore Securo, przyznawanej przez Centralny Instytut Ochrony Pracy za wybitne zasługi w służbie publicznej na rzecz ochrony człowieka w środowisku pracy, oraz Nagrody Państwowej Inspekcji Pracy im. Haliny Krahelskiej za wybitne osiągnięcia w zakresie ochrony pracy. Jest także autorką licznych publikacji na temat uprawnień pracowniczych oraz nadzoru nad warunkami pracy w Polsce i w krajach UE.