"Wskaźnik Rynku Pracy (WRP), informujący z wyprzedzeniem o przyszłych zmianach w wielkości bezrobocia od jesieni ubiegłego roku wykazuje tendencję do spadku. Luty br. był siódmym z kolei miesiącem, w którym wartość wskaźnika zmalała. Skala spadku utrzymuje się na stabilnym – dość wysokim – poziomie" - napisano w raporcie.

"Zmiany te oznaczają występowanie warunków sprzyjających obniżce bezrobocia, choć dotychczasowe dane statystyczne tego nie potwierdzają. Mając na uwadze występowanie opóźnień w reakcji rynku pracy na wzrost aktywności gospodarki, spadku stopy bezrobocia można spodziewać się za kilka miesięcy" - dodano.

Z danych GUS wynika, że stopa bezrobocia w styczniu wyniosła 14,0 proc. wobec 13,4 proc. w grudniu.

"Styczniowy wzrost bezrobocia (...) miał w zdecydowanej mierze charakter sezonowy. Po wyeliminowaniu wpływu tego czynnika stopa bezrobocia w styczniu br. wyniosła 13,2 proc." - napisano w raporcie BIEC.