Bezrobotni zarejestrowani w urzędach pracy w końcu czerwca 2014 r.
\

Liczba zarejestrowanych bezrobotnych w urzędach pracy w końcu czerwca 2014 r. wyniosła 1912,5 tys. osób (w tym 972,7 tys. kobiet) i była niższa od odnotowanej w końcu poprzedniego kwartału o 269,7 tys. osób (tj. o 12,4%) oraz niższa o 196,6 tys. osób (o 9,3%) w porównaniu z analogicznym okresem poprzedniego roku.

W porównaniu z I kwartałem 2014 r., spadek liczby bezrobotnych odnotowano zarówno wśród populacji mężczyzn i kobiet odpowiednio o: 158,5 tys. (tj. o 14,4%) oraz o 111,2 tys. (tj. o 10.3%). Również w stosunku do czerwca 2013 roku zmniejszyła się zbiorowość bezrobotnych mężczyzn i kobiet zarejestrowanych w urzędach pracy odpowiednio o: 105,0 tys. osób (tj. o 10,0%) oraz o 91,6 tys. (tj. o 8,6%).

Opracowanie: Weronika Adamczyk

Źródło: www.stat.gov.pl, stan z dnia 30 września 2014 r.

Data publikacji: 30 września 2014 r.