Praca strażaka obarczona jest wysokim stopniem ryzyka zawodowego. W latach 2000-2009 podczas działań ratowniczych doszło do 3858 wypadków, w których zginęło 33 strażaków, a 4772 zostało rannych.

W trakcie wykonywania swoich obowiązków, szczególnie w strefach zagrożenia, strażacy narażeni są na różnego rodzaju czynniki niebezpieczne i szkodliwe. Gorące powierzchnie, powietrze i gazy mogą spowodować poparzenia skóry i dróg oddechowych, a spadające elementy konstrukcji budynków, urządzeń czy instalacji – liczne urazy w razie uderzenia czy przygniecenia. Należy też zauważyć, że strażacy są narażeni na porażenie prądem elektrycznym przez uszkodzone urządzenia, instalacje i trakcje elektryczne, zaś gazy ulatniające się z nieszczelnych zbiorników i instalacji technologicznych mogą doprowadzić do ostrych zatruć. Strażacy narażeni są ponadto na oddziaływanie wysokiej (płomienie, promieniowanie cieplne) bądź ujemnej temperatury (np. akcje ratownicza prowadzone na zamarzniętych akwenach). W pierwszym przypadku strażak ryzykuje przegrzaniem organizmu i/lub poparzeniami, w drugim – odmrożeniami, zapalaniem oskrzeli, płuc.

Należy dodać, że podczas działań ratowniczych, w zależności od rodzaju i rozmiarów zdarzenia, strażacy najczęściej narażeni są na występowanie kilku czynników niebezpiecznych i szkodliwych (tzw. współwystępowanie zagrożeń).

Źródło: Przyjaciel przy pracy 2010, nr 11, s. 22-23, Tomasz Sawicki