1 Kodeks pracy. Przepisy.
Rok wydania: 2016.
Publikacja zawiera tekst ustawy - Kodeks pracy wraz z przepisami wprowadzającymi. 

Fragment publikacji (.pdf)
 

2. Kodeks pracy. Wynagrodzenia, urlopy i czas pracy. Promocja zatrudnienia i instytucje rynku pracy. Ochrona zatrudnienia i świadectwa pracy. Organizacja pracodawców, związki zawodowe i spory zbiorowe.
Rok wydania: 2016.
23. wydanie zbioru przepisów z prawa pracy. 

Fragment publikacji (.pdf)

 

3. Dokumenty pracownicze. Wzory i komentarze.
Autorzy: Krzysztof Wojciech Baran (red. naukowy), Wojciech Bigaj, Daniel Książek, Mariusz Lekston, Marzena Łabędź, Bogusław Przywora, Marcin Wujczyk.
Rok wydania: 2016.
Książka zawiera ponad 200 wzorów z zakresu indywidualnego i zbiorowego prawa pracy. Każdy wzór został opatrzony komentarzem przedstawiającym kwestie budzące największe wątpliwości w praktyce oraz stanowisko doktryny w zakresie problemów pojawiających się na tle tworzenia i wprowadzania w życie aktów wewnątrzzakładowych. 

Fragment publikacji (.pdf)
 

4. MERITUM Prawo pracy 2016.
Autor: Kazimierz Jaśkowski (red. naukowy).
Rok wydania: 2015.
W jednej zwartej publikacji Czytelnik znajdzie kompleksowe informacje na temat indywidualnego i zbiorowego prawa pracy poczynając od momentu przyjęcia pracownika do pracy na ustaniu stosunku pracy kończąc. 

Fragment publikacji (.pdf)
 

5. Urlopy pracownicze.
Autorzy: Zbigniew Góral (red. naukowy) , Magdalena Kuba , Monika Nowak , Ewa Staszewska.
Rok wydania: 2016.
Książka, jako jedna z nielicznych, kompleksowo przedstawia problematykę urlopów pracowniczych, uwydatniając przy tym aspekty praktyczne. 

Fragment publikacji (.pdf)

 

Urlopy pracownicze
Zbigniew Góral (red. naukowy), Magdalena Kuba, Monika Nowak, Ewa Staszewska
  • rzetelna i aktualna wiedza
  • darmowa wysyłka od 50 zł