Badanie pracowników na żądanie firmy

Według rządowego projektu nowelizacji Kodeksu pracy pracodawca będzie mógł w każdej chwili skierować pracownika na dodatkowe okresowe badania lekarskie, nawet jeśli podwładny ma ważne badania okresowe.

Istnieje niebezpieczeństwo, że nowe prawo może być sposobem na skuteczne zwalnianie pracowników. Trudno uznać, że pracodawca jest na tyle obiektywny i dysponuje odpowiednią wiedzą, aby decydować o kierowaniu pracowników na dodatkowe badania. Brak zatem gwarancji, że firmy nie będą nadużywać nowych przepisów.

Na korzyść zatrudnionych wpływa fakt, że będą oni mogli odwołać się od orzeczenia w sprawie zdolności lub niezdolności do pracy. Pracodawca nie otrzyma też informacji o zakresie badań, jakie przeprowadzane są w trakcie wizyty lekarskiej. Do nadużywania nowych rozwiązań może zniechęcać także czynnik finansowy. Badania będą, tak jak dotychczas, przeprowadzane na koszt pracodawcy.

Zgodnie z założeniami projektu, również sami podwładni łatwiej będą mogli zgłaszać chęć udania się do specjalisty z zakresu medycyny pracy w razie wystąpienia objawów chorobowych wynikających z trudnych warunków wykonywania obowiązków.

Rządowy projektu zmiany Kodeksu pracy trafił do konsultacji społecznych.

Źródło: www.solidarnosc.org.pl, stan z dnia 13 sierpnia 2014 r.

Data publikacji: 13 sierpnia 2014 r.