Pracowity student = bezrobotny absolwent?

Przeciętny student w Polsce przeznacza na pracę zarobkową 25 godz. tygodniowo, to znaczniej więcej niż jego koledzy z Europy. W przeciwieństwie jednak do innych europejskich żaków zarabia mniej.

Miesięczny dochód polskiego studenta żyjącego poza domem wynosi 583€, podczas gdy jego kolega z Francji zarabia 1042€, z Finlandii - 1172€, a Norwegii 1799€. Jak wynika z danych GUS polska młodzież lubi edukację, bowiem aż 94,6 proc. osób w wieku 18-24 lata kontynuuje naukę. To najwięcej w całej Europie, ponieważ średnia dla państw z „unijnej piętnastki” wynosi niecałe 85 proc. Niestety pęd do nauki młodzieży nie przekłada się na ich zatrudnienie po jej zakończeniu. Bezrobocie wśród absolwentów szkół wyższych jest w dalszym ciągu bardzo wysokie. Polak średnio szukał pracy w III kwartale 2011 r. aż 11 miesięcy – wynika z danych GUS. Długość poszukiwania pracy ma bezpośredni związek z posiadanym wykształceniem. Absolwenci szkół wyższych szukają pracy najkrócej ok. 9 miesięcy. Najdłużej, bo prawie rok, szukają pracy bezrobotni najsłabiej wykształceni (wykształcenie gimnazjalne, podstawowe i niepełne podstawowe).

Źródło: inf. pras. CIMA, stan z dnia 19 marca 2012 r.