Według badań przeprowadzonych przez OECD zaangażowanie kobiet na rynku pracy ma bezpośredni wpływ na PKB. W Japonii wzrost wynikający ze wspierania pracy kobiet wyniósł 9 proc. W krajach nienależących do OECD wartości mogą być wyższe, na przykład 10 proc. w RPA i 34 proc. w Egipcie.

Wskaźnik udziału kobiet w rynku pracy jest głównie uzależniony od specyfiki danego kraju. Mieszkanki Turcji, Włoch czy Korei Południowej są bierne w porównaniu z Norweżkami, Dunkami czy Szwajcarkami. Jak wskazuje GUS w Polsce poziom aktywności zawodowej kobiet jest w dalszym ciągu niższy niż mężczyzn. W 2013 r. na 1000 aktywnych zawodowo mężczyzn przypadało 554 biernych zawodowo, podczas gdy na 1000 aktywnych zawodowo kobiet - 1060 biernych zawodowo. W dalszym ciągu bierna zawodowo ludność naszego kraju jest znacznie sfeminizowana – ponad 61 proc. populacji stanowią kobiety. W przypadku Polek najwyższy odsetek aktywnych występuje w wieku 40–44 lata - na 1000 kobiet 841 pracowało bądź poszukiwało aktywnie pracy. Najczęściej wskazywanymi barierami dla rozwoju kobiet na rynku pracy są m.in. mała dostępność instytucji, które zapewniają dostęp do opieki nad dziećmi lub seniorami w rodzinie, niskie wykształcenie oraz tradycyjne podejście do roli kobiety w społeczeństwie. Jak wskazuje GUS kobiety w Polsce częściej niż mężczyźni są również zagrożone bezrobociem długotrwałym.

Więcej: www.adecco.pl/dlamediow/kobiety-m%C5%82odzi-i-osoby-starsze-na-rynku-pracy-analiza-adecco-poland-na-podstawie-badania-i-raportu-%E2%80%9Eglobal-talent-competi.aspx

Źródło: adecco.pl, stan z dnia 17 lipca 2015 r.