1.    Zmiana składów
Najzdrowsza i najbardziej korzystna dla firmy jest rywalizacja zespołowa. Przede wszystkim pozwala zaangażować w osiągnięcie celu wszystkich pracowników. Do tego służy ćwiczeniu przekonywania innych do swoich pomysłów i negocjowania najlepszych rozwiązań. Dobra rada na temat rywalizacji zespołowej? Szef powinien odgórnie zmieniać składy zespołów. Dzięki temu po pierwsze wykluczy ryzyko utarcia się statusów najlepszych i najsłabszych drużyn. Po drugie – to szansa na dobranie najlepiej zgrywających się ludzi i tym samym odkrycie najefektywniejszych dla firmy układów, które nie wytworzyłyby się samoistnie. Pozwoli to również samym pracownikom spojrzeć na podobne zadania z różnych perspektyw i zrozumieć mechanizmy dążenia do osiągnięcia wyznaczonego celu.

2.    Przemyśl cel zadania
Oddziel cel zadania od nagrody, jaką otrzymają za jego osiągnięcie pracownicy. Cel musi być wspólny dla całej firmy lub całego działu, przyczyniać się do ich rozwoju, ulepszenia wyniku finansowego, pozyskania nowych klientów czy wdrożenia nowych rozwiązań. Nagroda nie może przesłonić celu i stać się nim sama w sobie. Do wyznaczenia celu zastosuj mechanizm SMART (Specific, Measurable, Achievable, Realistic, Time-bound), według którego cel musi być konkretny, wymierny, osiągalny, realny i określony w czasie.

3.    Jak nagradzać
Oczywiście silną mobilizacją do pełnego zaangażowania się pracownika we współzawodnictwo jest atrakcyjna z jego perspektywy nagroda. Nie zawsze powinna to być jednak premia finansowa. Wyznaczając rodzaj nagrody, powinniśmy kierować się myślą o rozwoju naszej firmy, a więc tym samym – naszych podwładnych. Nagrodą może zatem być kurs lub szkolenie. Zamiast nagrody pieniężnej dla zwycięzcy można przeznaczyć również voucher na weekendowy pobyt w hotelu lub kolację w dobrej restauracji dla dwojga. Sprawdzonym pomysłem są także nagrody dla całego zespołu, co motywuje do efektywnej pracy grupowej, pomagania sobie wzajemnie i dzielenia się umiejętnościami. Nagrodą dla pracownika może być także przyznanie mu bardziej odpowiedzialnego niż dotychczas zadania. Taka sytuacja jest dla niego wyróżnieniem, szansą do wykazania się i nauczenia nowych rzeczy.

[-DOKUMENT_HTML-]

4.    Osiągnięciami trzeba się dzielić
Dzielenie się z innymi swoimi sukcesami pomaga osiągnąć cel – udowodniło to między innymi badanie przeprowadzone przez Ray’a Wu, współtwórcy platformy Weilos łączącej ludzi interesujących się tematyką fitness. Spośród ludzi walczących z kilogramami osoby, które dzieliły się na portalach społecznościowych zdjęciami z kolejnych etapów swoich postępów, schudły ponad trzykrotnie więcej niż osoby, które nie używały platformy. Podobne wyniki wykazało badanie opublikowane w Translational Behavioral Medicine, które dotyczyło dzielenia się walką z kilogramami na Twitterze. Dlatego nawet cząstkowe sukcesy w firmie zasługują na odpowiedni rozgłos. Jako szef postaraj się o przestrzeń do ogłaszania osiągnięć swojego zespołu, np. podczas regularnych statusów.

5.    Nie stój z boku
Szef, dyrektor lub manager także powinien się aktywnie włączać w zadania organizowane dla całego zespołu. Dzięki temu może nie tylko wnieść cenny wkład do projektu, ale także mieć realny, bieżący wgląd w przebieg prac przygotowawczych. To ważne, bowiem ostateczny wynik czy kształt projektu nie pozwoli ocenić zaangażowania w niego poszczególnych osób. A to z kolei umożliwia przekazanie indywidualnego feedbacku.

6.    Wracaj ze swoimi spostrzeżeniami
Feedback jest bezcenny. Udzielanie informacji zwrotnej traktuję jako integralną część każdego projektu i polecam wprowadzenie tej zasady w każdej firmie. To nie tylko wartość edukacyjna dla podwładnych, ale także możliwość dla szefa do wskazania, czego oczekuje, co ceni i co nagradza. Indywidualna ocena udowodni każdemu pracownikowi, że to, co robi, jest zauważane i jednostkowo chwalone lub krytykowane, a to mobilizuje do podejmowania wysiłków, aby wypaść jak najlepiej.

7.    Biznesowa gra
W budowaniu zdrowej rywalizacji w firmie warto zwrócić uwagę na popularne ostatnio zjawisko grywalizacji, które wykorzystuje mechanikę gier. Teoria grywalizacji opiera się na prostym założeniu, które traktuje pokonywanie kolejnych przeszkód i etapów jako przygodę i przyjemność. Pozwala to mocniej zaangażować się w podejmowane działania, a jak podaje portal business.com – 70% wysiłków firm chcących wprowadzać poważne zmiany, kończy się porażką właśnie ze względu na brak zaangażowania. Aktywna postawa wśród pracowników, pobudzana dzięki zdrowej rywalizacji, przyczynia się do lepszego prosperowania firmy i ciągłego rozwoju.

Autor: Alain Kaj -  od prawie 30 lat prowadzi firmy w Polsce. Krążąc między Polską a Francją, pokonał długość równika ponad sto razy. Jest Prezesem prężnie rozwijających się Spółek Pegasus Solutions oraz Inventage.

[-OFERTA_HTML-]