Natomiast w 2015 roku w zakładach pracy z województwa pomorskiego stwierdzono nieprawidłowości w zakresie wypłat świadczeń pracowniczych na kwotę wyższą niż 8 milionów złotych.

Do najczęściej spotykanych nieprawidłowości zalicza się niewypłacanie lub nieterminowe wypłacanie wynagrodzenia za pracę oraz niewypłacanie lub zaniżanie dodatku za pracę w godzinach nadliczbowych. Nie wypłacano też wynagrodzenia za pracę w porze nocnej i ekwiwalentu pieniężnego za niewykorzystany urlop wypoczynkowy.

Niektórzy pracodawcy tłumaczyli „zaleganie” z wypłatami problemami natury finansowej, spowodowanymi na przykład opóźnieniami w płatnościach realizowanych przez kontrahentów. Jednak inspektorzy pracy podkreślają, że zwłaszcza w przypadku niewypłacania wynagrodzenia za dodatkową pracę można znaleźć wiele przypadków świadomego oszukania pracowników. Może o tym świadczyć nierzetelne prowadzenie ewidencji czasu pracy, a konkretnie niewykazywanie w niej faktycznego czasu pracy.

Inspektorzy zwracają też jednak uwagę, że na sytuację finansową przedsiębiorców, z którą wiąże się sytuacja załogi, ma wpływ nieograniczony import towarów, które w dodatku często są znacznie tańsze od krajowych wyrobów. Skutkiem jest spadek cen lub w ogóle spadek sprzedaży wyrobów niektórych branży.

Źródło: NSZZ Solidarność