W tym roku 15 sierpnia - dzień ustawowo wolny od pracy - (Święto Wojska Polskiego oraz Wniebowzięcie Najświętszej Maryi Panny) przypada we wtorek.

1. Pracownicy mogą kosztem jednego dnia urlopu wypoczynkowego (14 sierpnia) zyskać 4 dni nieprzerwanego odpoczynku.

2. Inną możliwością jest decyzja pracodawcy o oddaniu w tym terminie pracownikom dnia wolnego za święto przypadające w sobotę.

W 2017 r. tylko jeden dzień ustawowo wolny od pracy (11 listopada) przypada w sobotę.  Zgodnie z generalną zasadą wynikającą z art. 129 Kodeksu pracy, czas pracy w podstawowym systemie czasu pracy nie może przekraczać ośmiu godzin na dobę i przeciętnie czterdziestu godzin w przeciętnie pięciodniowym tygodniu pracy w przyjętym okresie rozliczeniowym nieprzekraczającym czterech miesięcy.

Po Wyroku Trybunału Konstytucyjnego z października 2012 r. (sygn. akt K 27/11) pracownicy znów mogą odbierać dodatkowy dzień wolny, jeżeli święto wypada w dniu wolnym od pracy, wynikającym z rozkładu czasu pracy w przeciętnie pięciodniowym tygodniu pracy. Każde bowiem święto występujące w okresie rozliczeniowym i przypadające w innym dniu niż niedziela obniża wymiar czasu pracy o 8 godzin.

Warto dodać, że terminy dni wolnych od pracy w przeciętnie pięciodniowym tygodniu pracy nie zostały określone w Kodeksie pracy. Wynikają one jedynie z przyjętego pięciodniowego rozkładu czasu pracy. Ich ustalenie, stosownie do art. 150 § 1 k.p., powinno nastąpić w rozkładzie czasu pracy w układzie zbiorowym pracy, regulaminie pracy lub w obwieszczeniu pracodawcy, czyli w sposób właściwy dla procedury ustalania tych aktów prawnych u danego pracodawcy.

[-DOKUMENT_HTML-]

Można więc wskazać konkretne dni datą kalendarzową lub przyjąć ogólny zapis, że dniem wolnym od pracy jest sobota lub inny wybrany dzień tygodnia. Można też wskazywać taki dzień na bieżąco w indywidualnych harmonogramach czasu pracy, jednak takie harmonogramy powinny odzwierciedlać to, co zostało ustalone w aktach wskazanych w art. 150 § 1 k. p. W praktyce dni wolne od pracy w przeciętnie pięciodniowym tygodniu pracy wyznacza się najczęściej na soboty. Nie ma jednak przeszkód prawnych, aby dni te przewidziane zostały w inne dni tygodnia. Nie może to być jednak niedziela. Takie dni można wykorzystać w terminach dowolnie ustalonych w rozkładzie czasu pracy. Przykładowo, pracodawcy mogą kumulować dni wolne od pracy po to by pracownicy mieli więcej czasu na regenerację sił. A zatem możliwe jest rozwiązanie , w którym pracownik odpoczywa w przerwie międzyświątecznej, a potem pracuje więcej. Ważne by nie przekroczyć norm czasu pracy.