Pomimo wzrostu stawki VAT na materiały budowlane do 23 % podatnik będzie otrzymywał taki sam zwrot jak przy stawce obecnej.
Ministerstwo Finansów zdecydowało o pozostawieniu możliwości zwrotu VAT na materiały budowlane osobom, które ponoszą wydatki związane z budową lub remontem, ale zwrot zostanie utrzymany na obecnym poziomie. W opracowanym projekcie zmian, obejmującym również przepisy o zwrocie VAT osobom fizycznym, zmienione zostaną wskaźniki potrzebne zarówno do wyliczenia limitów, jak i samej kwoty zwrotu przy stawce 23-proc. VAT. Podatnik, płacąc wyższą cenę za materiały budowlane (ze względu na wyższy VAT), nadal będzie mógł odzyskać kwotowo tylko tyle podatku, ile odzyskałby w przypadku stawki 22-proc.
Źródło: Dziennik Gazeta Prawna, 13 września 2010 r., Magdalena Majkowska