Organizatorem konkursu było wydawnictwo Wolters Kluwer – lider rynku w zakresie publikacji dedykowanych księgowym. Patronat honorowy nad IV edycją konkursu objęło Stowarzyszenie Księgowych w Polsce, Krajowa Izba Doradców Podatkowych, Business Centre Club i Pracodawcy Rzeczypospolitej Polskiej.
Zmagania konkursowe rozpoczęły się w listopadzie 2014 r. Udział w konkursie wzięło prawie 600 osób, które przez 3 miesiące rozwiązywały testy sprawdzające wiedzę teoretyczną z zakresu rachunkowości, podatków oraz prawa pracy.
Konkurs składał się z trzech etapów. W pierwszym etapie konkursu uczestnicy rozwiązywali testy sprawdzające. Test zawierał 50 pytań, do których można było podejść tylko raz. Aby zwiększyć szansę wygrania konkursu, uczestnik mógł rozwiązać aż trzy testy.
Stu uczestników, którzy otrzymali największą liczbę punktów, zostało zakwalifikowanych do drugiego etapu konkursu. W czasie jego trwania uczestnicy musieli rozwiązać zadanie sytuacyjne, w którym należało podać konsekwencje danego zdarzenia gospodarczego dla wszystkich elementów sprawozdania finansowego jednostki.
Dziesięciu najlepszych graczy (Arleta Cygańczuk, Sylwia Hofman, Aneta Jurczyk, Małgorzata Karwala, Bożena Kleszcz, Piotr Mirowski, Leszek Okrojek, Sylwia Stańczyk, Iwona Tontała, Anna Zalas) dotarło do ostatniego – trzeciego etapu. Finaliści konkursu spotkali się na indywidualnych rozmowach z Jury konkursu, które wyłoniło jego zwycięzcę.
Cały konkurs zakończył się uroczystą galą w Zachęcie - Narodowej Galerii Sztuki w Warszawie, na której poznaliśmy tegorocznego Lidera Księgowości 2015. Tytuł ten wraz z nagrodą główną - studiami MBA Zarządzanie o wartości 17 000 zł - przyznano Piotrowi Mirowskiemu, Drugie miejsce zajęła Iwona Tontała, a miejsce trzecie - Aneta Jurczyk.