Jak informuje Ministerstwo Środowiska, realizacja projektu spowoduje zwiększenie bezpieczeństwa powodziowego nie tylko bezpośrednio graniczącej ze zbiornikiem Nysy, ale też innych miast doliny Odry, zwłaszcza Lewina Brzeskiego, Brzegu Opolskiego, Oławy, Wrocławia. Łączna wartość zaplanowanych w ramach projektu inwestycji to prawie 467 milionów złotych (w tym dofinansowanie ze środków POIŚ w wysokości prawie 285 milionów złotych), a ich ostateczne zakończenie przewidziano do końca 2015 roku.
Umowa podpisana przez Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej we Wrocławiu oraz Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej zapewnia finansowanie pierwszego przedsięwzięcia modernizacji, którym jest przebudowa i udrożnienie przeciwpowodziowe rzeki Nysa Kłodzka od zbiornika wodnego Nysa do rejonu Kubic.
Rzeka Nysa Kłodzka na obszarze Kotliny Kłodzkiej jest szczególnie podatna na występowanie wezbrań powodziowych. Nawet krótkotrwałe ulewne deszcze wywołują gwałtowny przybór wody, a fale wezbraniowe z lewych i prawych dopływów nakładają się na falę na rzece Nysie Kłodzkiej stwarzając zagrożenie powodziowe. Specyfika regionu górskiego powoduje, że w systemie ochrony przeciwpowodziowej istotną rolę odgrywa prawidłowe działanie zbiorników przeciwpowodziowych.

Źródło: MŚ