Ministerstwo Infrastruktury przygotowało nowelę rozporządzenia w sprawie wyceny nieruchomości i sporządzania operatu szacunkowego. Zmienia ona m.in. zasady dokonywania wycen na różne cele.
Przewiduje m.in., że podczas wyceny działek, które zostaną objęte miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego nie uwzględnia się wpływu ustaleń studium uwarunkowań i zagospodarowania przestrzennego na ich wartość. Przez to tzw. opłaty planistyczne będą z reguły wyższe. W myśl nowych przepisów łatwiej będzie znaleźć transakcje do wyceny, gdy mało jest umów sprzedaży nieruchomości, a większość z nich to efekt przetargów. Sprzedaż w drodze przetargu nie będzie szczególnym warunkiem zawarcia transakcji. Nadal będzie jednak obowiązywał przepis, który przewiduje uwzględnianie cen przetargowych tylko wówczas, gdy nie odbiegają o więcej niż 20 proc. od przeciętnych cen uzyskiwanych za podobne działki. Rzeczoznawcy będą mogli obliczać wartość nakładów np. na odbudowę budynku, gdy nie zostały one jeszcze poczynione, ale znany jest już ich zakres. Resort chce też wprowadzić nowe zasady ustalania odszkodowań za nieruchomości zajmowane pod budowę dróg krajowych. Ich właściciele mogliby otrzymać odszkodowania również za obniżenie wartości takich działek.
Rzeczpospolita, 31 lipca 2009 r., Michał Kosiarski