Na Sekretarza RWB GINB powołał Dyrektor Departamentu Wyrobów Budowlanych GUNB Elżbietę Janiszewską-Kuropatwę.

Dzień wcześniej 7 marca 2012 r. GINB odwołał dotychczasową Radę Wyrobów Budowlanych. Dziękując członkom Rady za współpracę, podkreślił, że ich merytoryczne wsparcie ułatwiło stworzenie zasad porządkowania rynku wyrobów budowlanych i zasad kształtowania świadomości znaczenia dobrej i uczciwej marki, zarówno dla producentów, jak i konsumentów wyrobów budowlanych. Pierwsza Rada Wyrobów Budowlanych działała w okresie, w którym od podstaw zaczęto tworzyć system kontroli wyrobów budowlanych.

Źródło: www.gunb.gov.pl