Zakwalifikowanie pojazdu samochodowego jako pojazdu od nabycia (importu, leasingu, WNT) którego przysługuje odliczenie tylko 50 proc. podatku (i jednocześnie w przypadku którego tylko 50 proc.  podatku od kosztów eksploatacyjnych podlega odliczeniu) jest w zasadzie równoznaczne z przyznaniem, że ten samochód służy podatnikowi nie tylko do działalności gospodarczej.

W związku z powyższym powstaje pytanie, jak taki samochód będzie mógł być potraktowany w kontekście definicji środków trwałych.
Nie dawno pojawiła się oficjalna wypowiedź Ministerstwa Finansów w tej kwestii. W piśmie tym stwierdzono, że jeśli samochód osobowy spełnia definicję środka trwałego, podatnik ma prawo wprowadzić go do ewidencji środków trwałych i dokonywać odpisów amortyzacyjnych, niezależnie od tego, w jakiej części (100 czy 50 proc.) odliczył VAT przy zakupie tego samochodu. Zaliczenie samochodu do środków trwałych jest uzależnione od tego, czy samochód ten spełnia definicją środka trwałego.
Masz wątpliwości jak potraktować nabyty samochód w kontekście definicji środków trwałych? Odpowiedź znajdziesz w Navigatorze dla Firm.