Rok 2016 i początek roku 2017 były okresem dynamicznego wzrostu zrównoważonego budownictwa w Polsce. Branża ma coraz większą świadomość tego, czym charakteryzują się zrównoważone obiekty, a grono profesjonalistów zdolnych zaprojektować i wznieść takie budynki poszerza się bardzo szybko, wchodząc na najwyższy światowy poziom, o czym świadczą wysokie noty w naszych certyfikacjach. Wymogi oceniane w ramach systemów wielokryterialnych, to między innymi: efektywność energetyczna, jakość środowiska wewnętrznego, wykorzystanie nowoczesnych i efektywnych rozwiązań instalacyjnych, minimalizacja zużycia wody, zmniejszanie generowanych odpadów (od budowy po użytkowanie), lokalizacja. Oceniany jest szereg kryteriów związanych poprawą jakości powietrza oraz sytuacji ekonomicznej, zdrowia i samopoczucia ludzi.

Pierwsza w ogóle certyfikacja wielokryterialna budynku w Polsce miała miejsce w styczniu 2010 roku (system LEED), a pierwszy certyfikat BREEAM został wystawiony w czerwcu tego samego roku. Z kolei pierwszy certyfikat HQE został przyznany w marcu 2015 roku, a debiut DGNB miał miejsce we wrześniu 2016. Jako ciekawostkę można podać fakt, iż najstarszy certyfikowany budynek w Polsce pochodzi z 1725 roku, jest to Pałac Oppersdorfów we Wrocławiu, który wchodzi obecnie w skład kompleksu biurowego Dominikański.

Historycznych, certyfikowanych budynków, powstałych przed 1954 rokiem jest dziewięć: sześć w Warszawie, po jednym w Krakowie, Poznaniu i Wrocławiu. Obecnie w Polsce mamy 409 certyfikowanych budynków, co stawia nas w czołówce europejskiej.

W podziale ze względu na funkcję budynku przoduje (i jest to tendencja ogólnoświatowa) sektor biurowy, następnie obiekty usługowe i przemysłowe. Branże hotelowa i mieszkaniowa są dopiero na początku drogi certyfikacyjnej. Jeśli chodzi o rozmieszczenie, niekwestionowanym liderem jest województwo mazowieckie, z prawie 50% certyfikowanych obiektów. Spośród 202 budynków w tym województwie, aż 181 zbudowano w Warszawie. Z analizy rocznych przyrostów certyfikowanych budynków w poszczególnych województwach wynika, że województwo wielkopolskie wyprzedziło Małopolskę i jest w tej chwili drugim regionem z największą ilością certyfikowanych obiektów.

Opracowanie: na podstawie Raport 2017 CERTYFIKACJA ZIELONYCH BUDYNKÓW W LICZBACH przygotowanego przez PLGBC, aut. Alicja Kuczera

Źródło: Raport 2017 Certyfikacja Zielonych Budynków w Liczbach, stan z 24.04.2017 r.

Serwis Budowlany
Artykuł pochodzi z programu Serwis Budowlany
Już dziś wypróbuj funkcjonalności programu. Analizy, komentarze, akty prawne z interpretacjami