Zgoda na modernizację drogi Grójec - Nowe Miasto nad Pilicą

Wojewoda mazowiecki zatwierdził projekt budowlany oraz zezwolił na rozbudowę blisko 13-kilometrowego odcinka drogi wojewódzkiej nr 728. Decyzja ma rygor natychmiastowej wykonalności.

Zakres prac obejmie m.in. wymianę nawierzchni, przebudowę zatok autobusowych, chodników oraz skrzyżowań na odcinku od Grójca do granicy pomiędzy gminami Belsk Duży i Mogielnica. Inwestorem jest Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich, działający w imieniu Zarządu Województwa Mazowieckiego. Droga wojewódzka nr 728 ma 158 km długości i łączy Grójec z drogą krajową nr 7 w Jędrzejowie (woj. świętokrzyskie). Na terenie Mazowsza 59-kilometrowy odcinek biegnie z Grójca przez Belsk Duży, Mogielnicę, Nowe Miasto nad Pilicą, do granicy województwa.

Źródło: www.mazowieckie.pl, stan z dnia 5 czerwca 2013 r.

Data publikacji: 5 czerwca 2013 r.