Powstanie linia elektroenergetyczna o długości ok. 90 km oraz o napięciu 400 kV relacji Miłosna–Siedlce Ujrzanów, a także stacja elektroenergetyczna „Siedlce Ujrzanów”. Region siedlecki pozyska zatem pierwszą stację, która umożliwi zmianę napięcia z 400 kV na 110 kV. Rozbudowa sieci przesyłowej w tej części Polski zwiększy gwarancję przesyłu energii elektrycznej, stworzy nowe możliwości dla rozwoju gospodarczego regionu oraz zwiększy jego atrakcyjność inwestycyjną.

Do tej pory Komisja Europejska potwierdziła przyznanie unijnego wsparcia dla trzech (W1, W2 i W4), spośród sześciu odcinków Połączenia Elektroenergetycznego Polska-Litwa:
W1 – Budowa stacji 400/220/110 kV Ołtarzew
W2 – Budowa linii Ostrołęka-Narew wraz z rozbudową stacji Ostrołęka i stacji Narew
W3 – Budowa linii Ełk Bis-Łomża wraz z budową stacji Łomża i stacji Ełk Bis (etap I i II)
W4 – Budowa linii Miłosna-Siedlce Ujrzanów wraz z budową stacji Siedlce Ujrzanów
W5 – Budowa linii Ełk Bis-Granica RP
W6 – Budowa stacji Stanisławów.

Źródło: www.mir.gov.pl