Wytniesz drzewo bez zezwolenia

Jeśli jesteś osobą fizyczną, możesz usunąć ze swojej nieruchomości każde drzewo, bez względu na jego obwód, pod warunkiem, że usuwasz je na cele niezwiązane z prowadzeniem działalności gospodarczej. Oba warunki (własność nieruchomości należąca do osoby fizycznej i określony cel usunięcia) należy spełnić łącznie, informuje ministerstwo środowiska. .

Uwaga na wyjątki

Usunięcie może być niemożliwe lub utrudnione, jeżeli drzewo jest objęte dodatkową ochroną, czyli np.
- jest pomnikiem przyrody,
- jest zadrzewieniem śródpolnym, przydrożnym i nadwodnym w parku krajobrazowym albo na obszarze chronionego krajobrazu,
- jest objęte ochroną konserwatora zabytków,
- w zasięgu prac związanych z usuwaniem występują chronione gatunki zwierząt, roślin albo grzybów.


Stanowisko Związku Gmin Wiejskich

Związek Gmin Wiejskich RP pozytywnie oceniał zapisy ustawy, znoszące ograniczenia dla właścicieli nieruchomości prywatnych w zakresie usuwania drzew i krzewów rosnących na działce. Według Związku poprzednie przepisy były przeregulowane, a w praktyce rzadko zdarzało się, by wniosek o usunięcie drzewa został negatywnie rozpatrzony. Związek podkreśla również, że to gminy wiedzą najlepiej, jak dbać o zieleń na swoim terenie.

(mos.gov.pl)

 

Prawo Ochrony Środowiska
Artykuł pochodzi z programu Prawo Ochrony Środowiska
Już dziś wypróbuj funkcjonalności programu. Analizy, komentarze, akty prawne z interpretacjami